Clubblad "de 500"

Clubblad "de 500"

In deze rubriek op de website kun je informatie lezen over wat er in het laatst verschenen clubblad te zien is en regelmatig ook wat er in een volgende editie aankomt.

Vanaf nr 94 vind u hieronder in het kort een beschrijving en een verkorte inhoudsopgave. De inhoudsopgave opgedeeld in rubrieken van de bladen 76 - 125 vind je hier.

De 500 nummer 161
2022 komt op gang als we naar onze Fiat 500 club kijken. Eén van de artikelen in het komende nummer van ons verenigingsblad "De 500" gaat in elk geval daarover. In nummer 161 is echter ook te lezen dat we tijdens de pandemie niet stilgezeten hebben maar juist druk doende geweest zijn. Annemiek interviewde Jos en Claudia ging bij Marleen te rade. Een clublid in het zuiden van ons land heeft een flinke restauratie opgepakt, een ander clublid heeft onder meer het wereldwijde web gebruikt en met hulp van weer een andere clubgenoot zelfs twee bijzondere Fiat 500 derivaten vanuit het buitenland naar het westen van ons land gehaald. Van over de grens komt ook de bijdrage 'In vuur en vlam' naar aanleiding van de belevenis van de pechprijswinnaar van het afgelopen clubjaar. Verder in de komende editie natuurlijk enkele vaste rubrieken zoals bijvoorbeeld de goed gevulde evenementenkalender en Tussengas waar steeds weer aardige weetjes te lezen zijn.
Voor het totale overzicht verwijzen we weer naar het lijstje hieronder.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
'22 komt op gang
Tussengas
Origineel of replica
Fiat 500 Clubshop
In vuur en vlam
Geschiedvervalsing
Per tifosi
Corona? Nee, Gaminevirus
De kist
Postbus 500
Zwart op wit
Grande Gusti
Tutti Frutti
Leden Helpen Leden

Kopijsluiting nr. 162: 30 juni 2022


De 500 nummer 160 - Nieuw begin
We lazen rond de kopijsluitingsdatum een bericht van een clublid dat afgelopen zomer in Italië een tour gedaan heeft van 9000 km in de 500. "Een super ervaring" schrijft hij. In februari gaat hij onder meer naar Noorwegen en Denemarken en hij deed daarvoor een oproep voor een Fiat 500 reisgenoot. Een nieuw begin, een nieuwe ervaring voor als je gewend bent gewoonlijk individueel te reizen. Het komende clubblad een verslag van zo'n eenzame reiziger. Maar er staat natuurlijk veel meer in. We hebben zelfs een nieuwe smaakvolle rubriek, die je ook nog een praktisch cadeautje kan opleveren. Tenslotte hebben we 'letterlijk' een nieuw begin, maar daarvoor moet je de voorpagina van het februarinummer van 2022 zien.

Hier als gebruikelijk wat je in het komende blad kunt aantreffen.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Uitnodiging ledenvergadering
Evenementenkalender
Griezelen in Weesp
Elfstedentocht
Reizen om aan te komen
Tussengas
Postbus 500
Grande Gusti
Kleiner dan klein
Fiat 500 Clubshop
Avonturieren per 500
Van de TC
Tutti Frutti
Verslag Ledenvergadering
Leden Helpen Leden

Kopijsluiting nr. 161: 31 december 2021


De 500 nummer 159 - November 2021
Wat vliegt de tijd. Voor je het weet hebben we alweer het laatste clubblad van 2021 in de maak. Het lijkt wel of onze papieren 500 steeds vaker gemaakt moet worden. Dit is natuurlijk onzin en een puur subjectief gevoel. Maar ja zo zit het ook met de temperatuur buiten. Het lijkt kouder te worden in deze tijd van het jaar, maar klimatologisch gezien valt het toch erg mee. Het wordt wel de tijd dat de Fiat 500-hobby zich wat meer in huis gaat afspelen. Als het clubblad in de brievenbus valt is de één na laatste maand van het jaar bezig. De tijd dus om rustig te gaan zitten en in "De 500" nummer159 te bladeren.
Er zal weer een heleboel wetenswaardigs vanuit de achterban van clubleden te lezen zijn deze keer want naast bijvoorbeeld historische (race)-geschiedenis, sloopreizen en "te koop"-advertenties van weleer is er ook weer informatie over de geplande clubdagen in 2022.

Inhoud "De 500" 159
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Even voorstellen
Evenementenkalender
Tussengas
Kallum op camera
Kop d'r veur
Goede doel gesteund
Renato en Ruud
Vignale Gamine aangeboden
Postbus 500
Sixties in Italië
Fiat 500 Clubshop
Van de TC
Tutti Frutti
Leden Helpen Leden

Kopijsluiting nr. 160: 31 maart 2022


De 500 nummer 158 - Zomer 2021
Binnen enkele weken zal 'De 500' weer bij ieder clublid op de mat vallen want de zomereditie van 2021 is 'ter perse gegaan' als dit stukje tekst op deze site verschijnt.
Een gedenkwaardige zomer is het wel, want in plaats van naar het Fiat 500-mekka te reizen - wat velen jaarlijks het eerste juli-weekend plegen te doen - kwam Garlenda naar ons toe. In het komende clubblad natuurlijk diverse verslagen van dat feit. Deze 4 juli was in ons land een redelijk zonnige dag met regenbuien aan het einde.
Een week later begon het echt hevig te regenen en liep in het zuiden van ons land veel onder, vooralsnog hebben we geen ernstige berichten binnen onze vereniging naar aanleiding van dit natuurgeweld gezien. Laten we hopen dat de getroffenen er snel en goed bovenop komen.
Tenslotte is er nog dat andere waar we het steeds over hebben en waar ook mensen door getroffen werden. In nummer 158 van 'De 500' komt de afkorting COVID in diverse teksten nog voor. Het coronavirus is nog niet weg en een nieuwe variant deed de hoop op een zomer waarin we COVID-19 helemaal lang en breed zouden vergeten vervliegen. Hoe zal het ermee zijn als je clubblad 158 in handen hebt? Hebben we dan nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar te houden? Komen er meer versoepelingen of juist minder, we zijn er niet zeker van. De zekerheid die we hier wel kunnen bieden is dat er weer een gevarieerd clubblad aankomt dat voor velen vast en zeker interessant zal zijn.

Inhoud "De 500" 158
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Spannende verhalen
Rijden rondom Vledder
Tussengas
Pietertje vervolg
4 juli 2021 WWM
Fiat 500 Clubshop
Werelds APK-project
Van de TC
Tutti Frutti
Zwart op wit
Notulen ALV 2020
Leden helpen leden

Kopijsluiting volgende nummer: 30 september 2021


De 500 nummer 157 - Herstart
Zo rond de tijd dat de nieuwste editie van "De 500" weer samengesteld is en klaar ligt voor de drukkerij schrijft de redactie een paar regels om de lezers via de clubwebsite vast warm te maken voor de verschijning van hun nieuwste kwartaalblad. De nadruk ligt op 'hun', de lezers, want in ruim een jaar van minimale mogelijkheden voor clubbijeenkomsten en dientengevolge ook geen verslagen voor in de door de meesten zo geliefde clubperiodiek hebben toch steeds voldoende leden zich ingespannen om interessante kopij aan te leveren. Het meinummer van 2021 is daar weer een sprankelend voorbeeld van. De één verhaalt over het importeren en daarna restaureren van zijn auto, de ander beschrijft een rally van weleer en weer een derde wil zelf binnenkort met de Fiat 500 op avontuur tijdens een wereldreis. Over wereld gesproken, een aankondiging van het eerste Fiat 500-wereldevenement kom je ook tegen in deze "De 500". En er zit nog veel meer in nummer 157. Nu maar hopen dat de kopijstroom voor 158 en volgende nummers niet opdroogt als we weer allemaal veel meer tijd aan clubevenementen kunnen gaan besteden.......

Inhoud "De 500" 157
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Autosporthistorie
Restauratieverhaal
Fiat 500 Clubshop
Tussengas
Postbus 500
Zwart op wit
Kroon op het werk
Interview
Het zit in de familie
Zuidelijkste 500 ooit
Van de TC
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting augustusnummer (158) : 30 juni 2021


De 500 nummer 156 - Herstart
Het februarinummer van het kwartaalblad is weer in de maak. Onze TC-redacteur verzuchtte eens dat hij geen onderwerpen meer wist te beschrijven die nog niet aan de orde geweest waren en dat klopt wel aardig. Toch ontdekten we voor de winter dat we een keer over het ontwaken na de winter en nog nooit over de winterslaap zelf van de 500 geschreven hadden. Bovendien zijn er ieder jaar niet alleen leden afgegaan maar ook weer nieuwe bijgekomen zodat - ook al is een onderwerp eerder aan bod geweest - het toch de moeite waard blijft over zaken te schrijven die eerder al aandacht in ons clubblad kregen.
In nummer 156 van 'De 500' hebben we als het ware een herstart. In 'van de TC' gaat het weer over benzine, want de brandstof blijft zich toch ontwikkelen. Ook hebben we weer voorzichtig een evenementenkalender in het komende nummer.
Maar zou je een thema aan het komende clubblad kunnen hangen? In eerste instantie dachten we aan "geel", tel straks het aantal gele auto's maar eens in de komende uitgave. In 2021 zijn ook de omslagen van "De 500" natuurlijk weer allemaal vooral club-geel. Nu we het over de voorpagina hebben, die verwijst deze keer met de foto naar het hoofdartikel. Het gaat over het eerste begin, een herstart zou je kunnen zeggen. Voorop staat de Fiat 500 van 1957. Emile de Boer neemt ons in het komende clubblad mee naar het begin: De oudste Nuova 500.
Nu nog even hopen op een goede herstart van het daadwerkelijke clubdagenseizoen.
Oh ja, wat er verder nog in de nieuwe 'De 500' is te vinden lees je hieronder:

Inhoud clubblad 156:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Niet naar 't lustrum-rit
Zwart op wit
Find it, fix it
Interview met Ariel Chi
Oudste Nuova 'Lill-Fia'
Achteruitkijkspiegel
Tussengas
Postbus 500
Fiat 500 Clubshop
Mission possible
Per Tifosi - Tilly
Love at first drive
Van de TC
Tutti Frutti
Leden helpen leden

kopijsluiting 157: 31 maart 2021


De 500 nummer 155 - Volop actieve leden
Als je het komende novembernummer van "De 500" straks bekijkt zal je zien dat er weer heel wat verhalen te vertellen zijn. Je zou het misschien niet verwachten in een tijd dat we allemaal opgeroepen werden thuis te werken en het aantal sociale contacten te verminderen, maar binnen onze bruisende Fiat 500 Club blijven we elkaar belevenissen vertellen. Tijdens de laatste ledenvergadering bedankte Marly namens de redactie alle schrijvers van het clubblad en sprak de hoop (en verwachting) uit dat iedereen blijft schrijven voor "De 500". Voor nummer 155 danken we in elk geval Alphons, Ans, Edward, Erwin, Esther, Frans, Guido, Janke, Johan, Lex, Maarten, Marianne, Monique, Nathalie, Paul, Rob, Roland, Sonja, en Theo, want dat zijn de leden die gezorgd hebben dat we weer een blad boordevol inhoud kunnen uitgeven. Heel even geduld nog, tot half november en dan hebben we alweer de laatste editie van 2020. Voor Annemiek, Emiel, Daniël, Sonja en Tom geldt dat ze iets langer moeten wachten. Zij leverden alweer de eerste bijdragen voor 2021!

Inhoud clubblad 155:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Alternatief 8-8
Van vallei en berg
Bij de voorpagina
Tussengas
Australië ondersteboven
Achteruitkijkspiegel
Dagboek Pietertje Proost
Raadsel van de Panoramica
Fiat 500 Clubshop
Toen en Nu
De tand des tijds
Sint in aantocht
Van de TC
Tutti Frutti
Giardinierajubileum
Leden helpen leden

kopijsluiting 156: 31 december 2020


De 500 nummer 154 - Vakantie in eigen land
Het Fiat 500-leesvoer voor deze zomervakantie komt weer medio augustus. Het zomernummer van 2020 is een bijzonder nummer geworden. Eigenlijk hadden we willen uitpakken met een omvangrijk verslag van ons geweldige internationale evenement met Pinksteren ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van onze "Club van 500". Maar helaas, het liep anders. "En toen kwam Corona", het is ook de titel van één van de artikelen in de komende editie van "De 500". Geen gebruikelijke clubevenementen en dus ook geen verslagen daarvan. Maar evengoed wel een zeer goedgevuld clubblad voor in de vakantietijd.
Een Fiatje 500 moet niet stilstaan, diverse clubleden reden dan ook ritten in Coronatijd en deden daar - gelukkig - volop verslag van. Nu is de zomervakantie voor heel wat mensen actueel en we rijden nog steeds. In plaats van te vliegen naar verre oorden houden velen vakantie in eigen land... met de Fiat 500 natuurlijk.

Inhoud clubblad 154:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Uitnodiging ALV
Evenementenkalender
Tussengas
En toen kwam corona
1,5 meter vrienden
Koningsdag, woningsdag?
Allemaal Fiatjes
Meisjestas en m'n jas
Wat is een getal?
Fiat 500 Clubshop
Per Tifosi - Formule 500
Zonder garantie kopen
Postbus 500
Zwart op wit
Onze D doet weer mee
Tutti Frutti
Notulen ALV
Leden helpen leden

kopijsluiting 155: 30 september 2020


De 500 nummer 153 - Van slag

We zijn even van slag geraakt. Van een overvolle evenementenkalender, met als onmiskenbare toppunt de viering van het veertig jarig bestaan van onze Fiat 500 Club Nederland deze maand mei, duikelen we allemaal we naar een evenementenkalender met maar enkele zaken na de zomer. De algemene ledenvergadering is daarbij het eerstvolgende. Wat ervoor zit gaat of niet door of er is nog niets concreets over bekend gemaakt. (Inmiddels weten we ook dat de 27ste meeting in GARLENDA dit jaar is geannuleerd).
Er was al veel op losse schroeven komen te staan en de door de organisatoren aangeleverde teksten stonden zelfs al op voorbereide pagina's in het clubblad in wording toen we bericht ontvingen dat er weer wat uit moest. Uiteindelijk werd het aantal pagina's van de evenementenrubriek zo beperkt dat we maar een artikel aan het totaal toegevoegd hebben, jawel een artikel in het kader van........ nou je weet wel.... waar het deze tijd immers dagelijks over gaat.
Maar gelukkig is er ook nog voldoende ander leesvoer voor de hongerige Fiat 500 fan in het komende clubblad te vinden. We beginnen als gebruikelijk met enkele korte verslagen van de voorbije clubevenementen. Er is deze keer een heel speciaal zelfbouwmodel te bespreken, daarom hebben we weer eens 'Kleiner dan Klein' in de komende editie. Tom de With werd geïnspireerd door een voorval tijdens de laatste TC-dag, dat kunnen we lezen in zijn techniekverhaal over alles wat rondom de startmotor zit.
Geweldig veel informatie kwam weer naar boven dankzij een museumbezoek van clublid Edwin de Vries, want dat deed ons Cees van der Zee weer inschakelen. Tenslotte heb ik het nog niet eens gehad over een prachtig artikel van een van onze autobladen dat we mochten gebruiken. De hoofdrolspeler Rogier van der Woning heeft zich bovendien aan de lijst van Leden helpen Leden laten toevoegen.
De complete inhoudsopgave van het komende clubblad staat hieronder in een lijstje. Waar slaat dat "Van slag" dan verder op? Welnu we sluiten het 'peilstokje', zoals we de inhoudsopgave in het clubblad noemen, steevast af met de nieuwe kopijsluitingsdatum. Die datum moet je nu gewoon negeren. Kopij voor het augustusnummer hebben we graag voor het begin van juli in huis dus uiterlijk op 30 juni a.s.

Inhoud clubblad 153:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Bestuursleden gevraagd
Evenementenkalender
Evenementenarchief
Hoorcollege
Tussengas
Kleiner dan klein
Zwart op wit
Fiat 500 Clubshop
Malta's classic car museum
Tussengas
Van de TC
Tutti Frutti
Van Quarant'anni naar quarantaine
Leden helpen leden


De 500 nummer 152 - Carnavalsfeest

Dat Carnaval dit jaar zo valt dat het invloed heeft op de verschijning van het eerste clubblad van 2020 hadden we nooit kunnen vermoeden.
Onze Brabantse drukkerij zit in het hart van de provincie die eind deze week het jaarlijkse feestje viert en veel personeel in veel ondernemingen heeft dan niet al te veel tijd om aan het gewone werk te denken. Vandaar dat de weken voorafgaand aan de feestelijkheden extra hard gewerkt wordt om allerlei zaken nog voor de vastenavondfeesten klaar te krijgen. In het weekend en dan tot en met dinsdagavond is het zover. Voor het drukken van de 500 staan normaal 10 werkdagen, zeg maar twee weken, en nu was die klus in iets meer dan de helft van die tijd geklaard.
Voor ons ligt nu al een gedrukt proefexemplaar, het eerste van het jaar waarin wij een heel ander feest gaan vieren. De veertigste verjaardag van onze Fiat 500 Club. Natuurlijk aandacht daarvoor in het blad, maar ook de documenten voor de aanstaande ledenvergadering die overigens pas in mei gaat plaatsvinden. De maand waarin de oprichting van onze club plaatsvond. Daarom ook is Pinksteren eind mei uitgekozen voor ons jubileumfeest "Festival Quarant' anni".
Een feestelijk jaar gewenst!

Inhoud nummer 152:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Uitnodiging ALV en notulen vorige ALV
Evenementenkalender
Tussengas
Sleutelmomentjes
Tour mee, de achterkant
Babbelrecord
Per Tifosi - Puch tegenover Fiat
2019 slecht afgelopen
Van de TC - De accu
Fiat 500 Clubshop
Tutti Frutti
Knalpotje
Leden helpen leden

Kopijsluitingsdatum nr. 153: 31 maart 2020


De 500 nummer 150 - Zweten

Als ik dit schrijf, begin augustus, kletteren grote regendruppels op het raam. Hoe anders was het in juli toen we veertig graden konden meten en we hier soms zelfs letterlijk zaten te zweten op het clubblad. Het zomernummer van 2019 was er een van zweetdruppels, om meerdere redenen een periode van zweten zelfs. We wilden ons kwartaalblad 'De 500' eigenlijk grotendeels af hebben voordat we naar Italië zouden afreizen. Het werd voor ons namelijk weer eens tijd om aan het internationale treffen in Garlenda mee te doen - nee (nog) geen verslag in clubblad 150 - en om daar onbezorgd te kunnen genieten is het fijn als er niet te veel druk ligt op het nog niet drukklaar zijn van het augustusnummer. Dus even figuurlijk zweten in de laatste werkweken voor de zomerstop was ons devies.
Het resultaat van onze inspanningen valt over enkele weken bij alle leden op de deurmat. Nou ja, 'onze inspanningen' niet alleen, zonder de inspanningen van al degenen die bijdragen leveren aan 'De 500' zouden we nergens zijn. Gelukkig hebben leden weer geschreven over de clubbijeenkomsten die dit voorjaar plaatsvonden. We hebben meteen een tip: mocht er deze zomer een dag geen aanleiding tot echte zweetdruppels zijn en het vocht bijvoorbeeld rijkelijk uit de hemel valt, denk dan eens aan 'De 500' en schrijf op wat je deze zomer met je 'rugzak' meemaakte.

Inhoud nummer 150:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Moederdagtraditie
Aircooled
Tiende Intermezzo
Hemelvaartsdag tour mee
Ierland ideaal per 500
Plat voor de eeuwigheid
Via Florinas naar Ollolai
Fiat 500 Clubshop
Beschermengelen
Tussengas (o.a. FEHAC)
Auto-onderhoud in beeld
Tutti Frutti
Leden helpen leden
Honderdvijftig - index

Kopijsluiting nummer 151: 30 september 2019


De 500 nummer 149 - Feestdagen

We zitten alweer in mei en als laatste feestje van de feestdagenreeks hebben we Bevrijdingsdag kunnen vieren. Daaraan vooraf ging een - wat het weer betreft - kille Koningsdag, allemaal gelegenheden om toch maar niet de klassieke Fiat 500 uitbundig tevoorschijn te halen...... Wij hebben ons in deze periode binnen lekker met het clubblad samenstellen beziggehouden en dankzij de inbreng van diverse leden was dat ook weer een soort van feestdagenreeks.
Als je de inhoud van het komende mei-nummer van 'De 500' bekijkt valt één artikel bijzonder op. Elfstedentocht... en dat terwijl die pas begin september door de club gereden gaat worden. Een artikel vooraf dus om de attentiewaarde te verhogen. Het schijnt dat er ook internationale belangstelling voor dit tijdens ons jaarevenement gehouden fenomeen bestaat. Het worden vast ook feestdagen. Maar ja, eigenlijk geldt dat voor de andere clubbijeenkomsten ook, stuk voor stuk feestdagen toch?
Naast zaken over onze 'gewone' rugzak in nummer 149 weer eens wat over carrosserievarianten. In een artikel kunt u lezen hoe men over de Autobianchi-500, de Bianchina, dacht en ook vonden we wat (al bekende) informatie over de Vignale Gamine.
Er staat dus weer van alles en nog wat in het nieuwe kwartaalblad van en voor onze Fiat 500 Club en van, voor en over clubleden. Laten we zeggen een grote diversiteit en ook hele originele zaken.......

Inhoud nummer 149:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Ter lering ende vermaeck
Vinkeveense babbelaars
Historici bij Tom
Children in trouble - rit
Elfstedentocht
Fiat 500 Clubshop
ALV-rit Nijverdal
Van de TC
Tussengas
Achteruitkijkspiegel
Tussengasse
't Leven van de Gamine
Stencil-art
Tussengas
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting voor het augustusnummer is 30 juni 2019


De 500 nummer 148

De vier voorgaande edities van “De 500” zijn of komen binnenkort voor leden digitaal beschikbaar op de clubsite. De eerstvolgende versie op papier is op dit moment weer in druk.
Als u straks “De 500” 148 vers gedrukt uit de envelop haalt valt het vast op dat er dit keer geen gewone foto van een echte Fiat 500 op de voorkant van ons blad te zien is. De illustratie van 2019 hebben we gekozen vanwege het thema van de traditionele Fiat 500 club jaarkalender. Het thema ‘transport’ van de kalender komt terug in deze foto. In het Fiat 500 museum in Garlenda staat dit unieke model van onze 500 met in de titel het woord vakantie. Hebt u wel eens vakantie gevierd en uw Fiatje op zo’n manier vol bepakt?
Van de buitenkant naar de binnenkant van het clubblad nu. Veel variatie in de inhoud en daarbij ook vakantie. Een vakantiereis naar Turijn met je Fiat 500 is al redelijk bijzonder, maar als je dan letterlijk een toppunt bereikt dan moet daar natuurlijk een verslag van komen. Het verhaal vult een behoorlijk aantal pagina’s. Dat geldt overigens ook voor een artikel waarmee we de liefhebbers van meer pk’s vast plezieren.
De eerste uitgave van het nieuwe jaar bevat uiteraard ook de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering en de notulen van de vorige jaarvergadering.
Voor wat er verder te vinden is in de nieuwe editie verwijzen we naar de onderstaande lijst.

Inhoud 148
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Uitnodiging ALV
Evenementenkalender
50 Cars en More
Het dak op
Fiat 500 Clubshop
Tuning van toen
Verdronken Puch
Langs de lijn
Van de TC
Postbus 500
Notulen ALV
Tussengas
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluitingsdatum nr. 149: 31 maart 2019


De 500 nummer 147

Het is alweer november, het laatste kwartaal van het jaar 2018 en dus ook tijd voor het laatste clubblad van het jaar.
In de nieuwe mail-nieuwsbrief 'Dubbelclutch' van de club werd al aangekondigd dat we in nummer 147 uitgebreid stilstaan bij de jarige Fiat 500 L. Het zal geen verrassing zijn, Voor de redactie was het in elk geval interessant om te onderzoeken waarom de Fiat 500 in 1968 een luxe broertje kreeg en niet de opvolger die misschien wel harder nodig was op dat moment. Of we een conclusie kunnen trekken is te lezen in de komende editie.
Naast al het gebruikelijke ook weer eens wat meer over de Fiat 500-techniek. Eén en ander naar aanleiding van de laatst gehouden TC-dag in Gorinchem waar de bezoekers de wieluitlijning-apparatuur hebben bekeken. Tom de With beperkt zich tot de voorkant van onze 'rugzak' en schrijft over diverse zaken die met sturen en voorwielen uitlijnen te maken hebben.
Andere 'technische' informatie die in het clubblad tussendoor aan de orde komt is informatie rond de benzine waar steeds meer bio-ethanol aan toegevoegd wordt. Onze autootjes houden daar niet van, maar oplossingen komen er waarschijnlijk wel aan, tenminste dat hopen we.

Inhoud 147
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Toer, bbq, brommers enz.
200 manschappen
Afscheid van Garlenda
Kallum an, neem de tijd
Roompot Hunzedal
50 jaar Fiat 500 Lusso
Achter de schermen
Postbus 500
Fiat 500 Clubshop
Nieuw aan de pomp
Sleutelhulp voor Annie
Van de TC
Tussengas
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting 148 31 december 2018


De 500 nummer 146

Jeugd

Zoals uit de onderstaande inhoudsopgave van clubblad "de 500" nummer 146 is op te maken is er niet alleen wederom aandacht voor een speciale Fiat 500 (Per Tifosi) maar zijn er ook weer diverse verhalen naar aanleiding van onze voortreffelijke clubdagen geschreven.
Wat we missen in de komende editie is de rubriek "Van de TC". Ons streven de techniek van de Fiat 500 in elk clubblad een plek te geven hebben we voor het komende zomernummer laten varen, de Clubshop vroeg wat weer ruimte en met een goede reden. Meer aandacht voor de jeugd is het speerpunt in ons bestuursbeleid en daarom ook ruimte voor de jongere Fiat 500 fan. Allereerst is er een kleurwedstrijd voor de kinderen. Thema 50 jaar Fiat 500 L en prijzen beschikbaar gesteld door de Clubshop. In het clubblad in dat kader ook een artikel hoe je een Fiat 500 kunt kleuren als je een groot artiest bent.

Aandacht voor jeugd, je kunt het ook terugvinden in "La mia prima esperienza" waarin 500-fans met een oude foto laten zien hoe in hun eerste Fiat 500 ervaring was. We hopen meer mensen aan te sporen even terug naar hun jeugd te gaan voor het Clubblad.
Het clubblad valt - als het goed is - bij u op de mat vlak voor het "Weekendje Kallum An" dat door de Achterhoekse jeugd wordt georganiseerd.

Inhoud 146
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Het zal je gebeuren
Pieken en Daolen
We treffen 't met Pinksteren
Twentse kilometervreters
Fiat500 Clubshop
Per Tifosi
Bijzonder en uniek
Tussengas
Een hele paastoer
La mia prima esperienza
Tulpenrally per 500....
Tutti Frutti
Postbus 500
Leden helpen leden

Kopijsluiting 147 30 september 2018


De 500 nummer 145

Het kwartaalblad van de maand mei begint als gebruikelijk met een 'Redactioneel' waarin een van de hoofdredacteuren schrijft wat er zoal in het nieuwe clubblad te vinden is. Voor de redactie is het altijd een uitdaging om voordat het clubblad ook echt uitkomt datzelfde te doen in een stukje tekst op de website. De kunst is altijd om wat u hier op de site leest niet hetzelfde te laten zijn als wat u straks op de eerste bladzijde in 'De 500' gaat lezen. We lossen het probleem soms op door het redactioneel in het blad door de ene hoofdredacteur en deze 'teaser' door de andere hoofdredacteur te laten schrijven.
Het komende clubblad begint op pagina 1 met de kop '500L' en dat komt onder meer omdat de auto voorop 'De 500' de kenmerken van een Fiat 500 L heeft. Onder meer, want we moeten tegenwicht bieden aan onze voorzitter die ook uitgebreid ingaat op zijn Fiat 126 ervaringen. Maar we vermoeden ook zomaar dat het vieren van 35 jaar Fiat 500 Club Italia in Garlenda van 6 tot en met 8 juli aanstaande gepaard gaat met het stilstaan bij het feit dat de 500 L precies een halve eeuw geleden het licht zag. Garlenda verrast elk jaar weer, ook omdat je er allerlei Fiat 500-varianten zien kunt.
Zo'n aparte Fiat 500 variant wordt dankzij Cees van der Zee besproken in 'Per Tifosi'.
Roland Korstanje staat stil bij het evenementenbezoek in 2017 en in de evenementenkalender natuurlijk ook bij de komende evenementen. Ondertussen hebben we zelf met onze hobbytroetel ook letterlijk stilgestaan bij het evenement 'Niks' omdat (naar later bleek) de bobine het begeven had. Dat was het hele verhaal en eigenlijk zouden we het voor u op moeten schrijven met foto's enz....... in het komende clubblad echter nog niets daarvan. Wat er wel in staat kunt u hieronder vast zien.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Jong geleerd, oud gedaan
TC-dag bij Haaker
Archief stofvrij
Lezing in Rotterdam
Tussengas
Hoera post!
Fiat500 Clubshop
Per Tifosi (Impala)
Van de TC 41
La mia prima esperienza
Mecc: 25 jaar klassiekers
Zwart op wit
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting 146: 30 juni 2018


De 500 nummer 144

Carnavalsmaand
Februari is de verschijningsmaand van het eerste clubblad van de nieuwe jaargang. De zevenendertigste jaargang hebben we in 2018 en ook deze jaargang beginnen we weer met een blad vol aankondigingen van evenementen en interessante verhalen van leden.
Februari is ook de carnavalsmaand en hele volksstammen hullen zich in kledij waar ze normaliter niet in verschijnen. Je ziet er heel anders uit als feestvierder met carnaval en eigenlijk vinden we de omslagfoto van 2018 heel goed passen bij het carnavalsthema. Een Fiat 500L die eruit ziet als een zomerkoninkje. Sommigen zullen zeggen dat we de zomer in het hoofd hebben en in zekere zin is dat dan ook de schuld van het clubblad. In nummer 144 kunnen we de zomer weer proeven door de vakantieverslagen van leden. Wat er precies op en in het nieuwe clubblad staat is nog maar eventjes geduld hebben - het zal wel na carnaval worden - maar onderstaande weergave van de inhoud geeft al wel een goed beeld.

Inhoud nr. 144:

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
500 Dubbel-Garlenda
Cars, Coffee & Sani
Sintcafé Leiden
Tussengas
Nieuw clubshopjaar
Van de TC
Achteruitkijkspiegel
Tegen de herfstdepressie
Miniverslag Spa-Italia
Tutti Frutti
Notulen ALV 2017
Leden helpen leden

Kopijsluiting 145: 31 maart 2018


De 500 nummer 143

Het laatste clubblad van het jaar waarin 'onze' Fiat zijn (of is het haar?) zestigste verjaardag viert verschijnt deze maand. In de tijd dat de klassieke Fiat 500 de straten 'bevolkte' was 60 de leeftijd dat sommigen wilden stoppen met werken en de overheid dan meebetaalde. Ze traden vervroegd uit, de VUT heette dat. Hoe anders is het nu, de leeftijd van stoppen met werken schuift langzaam op richting 70 of nog verder misschien. Laten we hopen dat onze autootjes er in elk geval niet vervroegd mee stoppen. In het komende clubblad beschrijft één van onze leden met zijn vakantie-verhaal dat zijn 500 een sterke eigen wil had en er onderweg wel enkele malen de brui aan, geen fut meer had heet dat dus.
Futloos zijn zeker diverse schrijvende lezers niet. We hebben deze keer zelfs niet alles wat gepland was voor deze editie erin op kunnen nemen en moesten dus keuzes maken. Natuurlijk hebben we wel het finaledeel van de Afrikareis voor u in Clubblad 143, want iedereen wil vast en zeker lezen hoe het retourtje naar het Afrikaanse continent is afgelopen.
Het komende blad is zo een mix geworden van toppen en dalen, van leuke verhalen en van droevige zaken. We hebben als gebruikelijk weer de lijst van artikelen voor u ter 'voorbereiding' hier op de site.

Inhoud "De 500" 143

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Naar Garlenda 2017 en ....
Marveld en meer...
Waar 't ooit begon
Column
75 jaar Noordoostpolder
Achteruitkijkspiegel: 60
Fiat 500 ClubShop
Retourtje Afrika (vervolg)
Kleiner dan klein
Pas getrouwd
Tussengas
Goede herinneringen
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting nummer 144: 31 december 2017


De 500 nummer 142

Altijd fijn als je vakantie hebt. Heel wat mensen vieren vakantie met hun eigen auto en gaan dan rijden. Met onze 500's crossen veel leden al jaren Europa door en soms verder. In "De 500" van jaren her hadden we al twee keer een clublid die per 500 naar de Poolcirkel was gereden. Ikzelf ben toen er nog een IJzeren Gordijn en Muur was per 500 naar Hongarije geweest.

Het mooie van het ontstaan van de Europese Unie was dat er gestreefd werd naar vrij verkeer van goederen en personen tussen de landen. Helaas is door allerlei tolplannen en -systemen dat vrije gevoel wel aan het temperen en vandaag hoorden we dat het grenzeloos reizen naar Brittannië in maart 2019 ook afgelopen zal zijn in verband met de Brexit. Aan het verslag van het Britse 25 jaar- evenement in het komende clubblad zult u nog niets van die Brexit merken. Ikzelf heb het de afgelopen tijd iets rustiger aan gedaan met de 500... België was het verst en daar durfde ik eigenlijk geen verslag van te doen want dat zou gewoon verbleken bij wat twee mannen uit de Achterhoek hebben ondernomen. Natuurlijk is er een en ander te lezen van deze kilometervreters. Wat er nog meer te lezen valt? Kijk maar in het onderstaande overzichtje.

Inhoud "De 500" 142

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
D-Day, discussiedag?
Tussengas
Op een mooie pinksterdag
Bij de Friezen
Klein vervolg
25 jaar Britse 500 Club
Achteruitkijkspiegel: 60
Bep Hulshof
Ech wel gers
Retourtje Afrika
Tutti Frutti
ClubShop op Aircooled
Leden helpen leden

Kopijsluiting nummer 143: 30 september 2017


De 500 nummer 141

We zitten alweer in het voorjaar en de mei editie van het clubblad is onderweg van de redactie naar de drukker of van de inpakkers naar Sandd - de postbesteller, of misschien wel naar u die dit op dit moment leest.

Een tipje van de inhoud van het clubblad krijgt u via de website hier in de vorm van de lijst van artikelen die we in "De 500" altijd onder het kopje 'Peilstokje' presenteren.

Bijzondere aandacht vragen we hier voor de rubriek van het bestuur want die wordt gevuld door een 'nieuwe' voorzitter. Nieuwe staat hier wel tussen aanhalingstekens. De reden daarvoor wordt duidelijk als u straks zijn bijdrage in Bestuurdersplaats leest, maar omdat onze voorzitter zonder Fiatje vooral goed de weg weet op de digitale snelweg zijn er vast al veel lezers die weten over wie we het hier hebben.

En de rest van het clubblad? Zeer lezenswaardig dankzij al de schrijvende leden, al zeggen we het als redactie zelf. Uiteindelijk bepaalt u zelf of we daarin gelijk hebben natuurlijk. Veel leesplezier.

O ja, als u nu zich ook aangespoord voelt iets voor het clubblad te schrijven of iets op te sturen is het handig te weten dat we dat in verband met onze vakantie graag zo spoedig mogelijk ontvangen. Zaken die na 30 juni a.s. binnenkomen kunnen zeker niet in editie nummer 142 terecht komen.

Inhoud 141
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas
Een leuk dagje uit
Toer mee - topdag
Zwart op wit
20 x Niks
Clubshop
Achteruitkijkspiegel:60
Postbus 500
Van de TC
Machtsstrijd
Modern Times
Herinneringen ophalen
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting nr. 141: 30 juni 2017


De 500 nummer 140

Februari is alweer begonnen, dat betekent voor velen van u weer uitkijken naar het volgende nummer van clubblad "De 500". Ons blad is een officieel kwartaalblad dat staat geregistreerd onder het internationale standaard serienummer 138 39 756. Hebben we daar wat aan? Misschien denkt u wel van niet, maar alles wat in het blad komt wordt daardoor wel geregistreerd door onze Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en voor het nageslacht gearchiveerd. Zo zouden onze nazaten in de toekomst als er misschien helemaal geen benzineauto's meer bestaan wellicht nog ooit kunnen lezen dat die motor te heet kan worden of dat het rond Almere zo prachtig toeren is met een auto waarmee je zelf gas moet geven en moet sturen...... Misschien is daar voor hen al lang een officieel einde aan gekomen, want aan alles komt een einde. Dat kunnen we dan weer in nummer 140 lezen als we de column van De Boer bestuderen.
Genoeg nu over de toekomst. Als we naar het heden gaan valt ook een verhaal over Giannini erg op in het komende clubblad. Natuurlijk gaan we ook naar het verleden, zelfs naar het begin van onze Fiat 500. Genoeg materiaal weer om naar uit te kijken. De eerste editie van 2017 komt eraan!

Inhoud 140
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Het kan in Almere
Futureland
Column
Postbus 500
Tussengas
Vive la France
Clubshop
Tocht naar het verleden
Gianinni wederopstanding
Tussengas
Tutti Ftutti
Achteruitkijkspiegel: 60
Van de TC
Leden helpen leden
ALV uitnodiging
Notulen ALV 2016

Kopijsluiting nr. 141: 31 maart 2017


De 500 nummer 139

Als ik dit als uw hoofdredacteur schrijf ben ik net terug van de laatste Fiat 500 clubactiviteit van 2016. Ons Vijfhonderdje moest heel wat regenbuien trotseren op de dag van de koffieklets op de Tweede Maasvlakte, maar het was de moeite waard. Hoe gezellig het daar een eindje voorbij de stad Rotterdam was kunt u niet in het komende nummer van De 500 lezen, maar er is voldoende materiaal dat diezelfde gezellige clubsfeer beschrijft die ik vandaag weer ervaren heb.
Het november-clubblad ligt op tijd bij de drukker en uw redactieleden Guus en Marly (ondergetekende) voelen zich deze clubdag dan ook heerlijk. Ondanks kou en regen geen teleurstelling door dit slechtere weer, het winterseizoen is in aantocht dat is wel duidelijk.

Wat er in het komende clubblad staat is hieronder opgesomd en het valt wellicht meteen op dat er diverse titels staan waaruit de namen van de voorbije evenementen goed te herleiden zijn. Er staan iets minder vaste rubrieken in het clubblad deze keer. Maar van die er wel in staan heeft er één zeker een inhoud waar echt acht op moet worden geslagen. Ik heb het dan over Bestuurdersplaats waar ikzelf even een heel klein beetje teleurstelling moest verwerken. Lees echter zelf maar wat onze huidige voorzitter u daar te melden heeft.

Inhoud 139
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Oer-gezellig
Intermezzo VIII
3x Wedde
Clubshop en feestdagen
Cars Coffee & More
Column
De 500 Sport
Donna of Diva 2
Siciliano
Trouwkoetsen
Tussengas
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting nr. 140: 31 december 2016


De 500 nummer 138

"Brazil" Deze zomer komt dat thema even in uw clubblad.
De Olympische spelen? Nee hoor, u blijft met “De 500” gewoon in Braziliaans Friesland. Het brengt ons wel wat in vakantiesferen. Sommigen hebben het gehad, anderen zijn er mee bezig en weer anderen tellen af naar het moment dat het zover is. In je vakantie dingen doen die je anders niet doet of waar je het hele jaar niet aan toekomt... je hobby bijvoorbeeld. Wij hopen dat je vier keer per jaar kunt genieten van je Fiat 500 hobby door wat papieren ondersteuning. Het clubblad “De 500” komt medio augustus weer bij alle leden in de brievenbus. Sommigen kunnen de Vijfhonderd op papier dan nog gauw even meenemen op reis en vooral als ze hun echte Fiat 500 niet mee hebben kan het clubblad fijn zijn. Droom even weg met de verhalen van leden die binnen en buiten de club rondom de kleine Fiat van alles en nog meegemaakt hebben. Kijk hoe scheidend ledenadministrateur Roland de verdeling van onze clubleden 4 over Nederland inzichtelijk heeft gemaakt en hoe Italianen blij zijn met een exemplaar van ons clubblad. Lees hoe onze voorzitter zich verdiept in de zorgen over de toekomst van ons allen met onze 500s. Het is maar een fractie van wat het augustusnummer u te bieden heeft. Voor het complete overzicht van wat er in nummer 138 staat verwijzen we natuurlijk naar het ‘peilstokje’ op pagina 1 van het nieuwe clubblad. Maar omdat u misschien niet kunt wachten zetten we het lijstje hieronder ook vast neer.

Inhoud 138
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Paradijsvogels
Corsa di caritá dubbelstory
Semms avonturen
Enthousiasme
Brazil, nr. 1 in Joure
Tussengas
Clubdata in andere handen
Donna of Diva
Postbus 500
Giannini-rijders in beeld
Van de TC
Tutti Frutti
Column
Leden helpen Leden

Kopijsluiting nummer 139: 30 september 2016


De 500 nummer 137

Het is weer mei, dus een verschijningsmaand van ons clubblad "DE 500". Hieronder is te lezen wat we altijd op de eerste pagina onder "Peilstokje" hebben staan. In het blad sluiten we het peilstokje meestal af met de kopijsluitingsdatum, maar deze keer hebben we die niet opgenomen in het drukwerk. Hou er echter rekening mee dat we vanwege de zomervakantie kopij voor het augustusnummer graag vóór eind juni in huis willen hebben (de500@fiat500club.nl). Als deze tekst wordt geschreven genieten veel leden van het mooie weer en de Spakenburgse Bottertocht. Een verslag staat nog niet in clubblad 137, maar in het komende clubblad staan wel aardig wat verhalen van evenementen die door veel of door juist heel weinig leden bezocht zijn. Het verslag van de Niemanslandrit bijvoorbeeld. Er was een record wat betreft het deelnemersaantal... meer vertellen we u hier niet. Lees het eind van de maand zelf maar allemaal in nummer 137.

Inhoud 137
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Nostalgische locatie
Niemansland
TC-dag en APK
Leren over 500 techniek
Henk ook in de prijzen
Van de TC
Clubshop
Kleiner dan Klein
Italië-verhalen
Tussengas
Imola toen en nu
Tutti Frutti
Column
Postbus 500
Leden helpen leden

Kopijsluiting nummer 138: 30 juni 2016


De 500 nummer 136

Het is weer februari, de maand van onze onderdelenbeurs, van carnaval en natuurlijk van de verschijning van het eerste nummer van een nieuwe jaargang van "De 500".
De 35e jaargang, want het clubblad "De 500" ontstond pas in het tweede jaar van onze club. Ook het aantal ledenvergaderingen dat de clubgeschiedenis kent matcht niet exact met de leeftijd van onze vereniging. In het nieuwe clubblad krijgt u de uitnodiging voor de 38e ledenvergadering die dit jaar centraal in ons land gehouden zal worden. Om te zorgen dat u daar goed voorbereid aanwezig kunt zijn staat er relatief veel tekst op de eerste pagina's van dit clubblad. Notulen, maar ook een toelichting vanuit de FEHAC vullen pakweg de eerste negen pagina's van nummer 136.
Daarna pas ruimte voor artikelen en foto's zoals u gewend bent. Natuurlijk beginnen we met de evenementenkalender gevolgd door een uitgebreid verslag van het zevende clublustrum dat afgelopen jaar een Giro Limburgia was. Drie leden klommen ervoor figuurlijk in de pen.
Met het informatief gehalte van de komende editie zit het ook wel snor want de lezers die op deel twee van het verhaal over de Giannini's hebben zitten wachten worden met zeven pagina's bediend. We danken al onze schrijvende lezers maar weer eens want het kan niet vaak genoeg gezegd worden: intussen zorgen zij ervoor dat we allemaal nu al voor het vijfendertigste jaar goed gevulde clubbladen kunnen lezen.

Inhoud 136

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Toelichting FEHAC
Uitnodiging ALV
Verslag ALV
Evenementenkalender
35 jaar vieren in vier dagen
Clubshop
Tussengas
Oude liefde roest wel
Column
Per Tifosi
Bruidsparen van 2015
Postbus 500
Tutti Frutti
Van de TC
Showroom voor Winnipeg
Leden helpen leden

Kopijsluiting nummer 137: 31 maart 2016


De 500 nummer 135

November 2015

Als je zo het lijstje artikelen hieronder ziet staan van wat er in de komende uitgave van clubblad "De 500" zit dan valt het wel mee met die hoeveelheid. De schijn bedriegt echter want achter elke titel schuilt een vaak heel erg informatief en lezenswaardig verhaal. Het clubblad begint met een artikeltje van de redactie over wat er deze keer grofweg in "De 500" te lezen is.
Dan de plaats waar het clubbestuur schrijft en deze keer is het best heel serieus dat wat daar staat. Ook serieus is de vraag of we in 2016 meer contributie moeten gaan betalen vanwege de geplande verhoogde FEHAC afdracht. Het oorspronkelijk voor dit clubblad geplande bestuursstuk krijg je in februari pas voorgeschoteld omdat we de ruimte hard nodig hadden voor de wat leukere dingen die met de Fiat 500-hobby te maken hebben. De FEHAC mag dus even bezinken. Denk deze winter maar vast na over nut en noodzaak van onze federatieve belangenvereniging van klassiekerrijders om daarna weer gauw vrolijk te worden van onze eigen evenementenkalender of de clubshop bijvoorbeeld die misschien wel sint- of kerst-ideeën voor je heeft.
Kleiner dan klein hoort echt bij deze tijd van het jaar. Maar geniet ook vooral van alles wat leden je als clublid en lezer te melden hebben.
We wensen je vast veel genoeglijke lees- en kijktijd in deze en ook al in de 500 hierna, want wat er nu niet in staat komt een volgende keer......

Inhoud 135

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas
De golfbal
Onbeperkt koffie drinken
Gelukkig hebben we de foto's nog
Ja!
De Clubshop
Column
Salsa Annie
Kleiner dan klein
Welkom bij de club
Verliefd op 'n Italiaan
Per Tifosi
Zwart op Wit
Tutti Frutti
Postbus 500
Leden helpen leden

Kopijsluiting nr. 136: 30 dcember 2015


De 500 nummer 134

Zomernummer

Zo vlak voor het vieren van het zevende lustrum (7x5 jaar) kun je in elk geval in clubblad "De 500" nummer 134 genieten van de zomer. Naast de verslaggeving van de afgelopen clubevenementen een kleine blik op het afgelopen internationale Fiat 500 treffen in het Italiaanse Garlenda waarover we vernamen dat het er superzomers was.
Er is verder aandacht voor dé open Fiat 500-carrosserie, maar ook voor hoe je Kinderzitjes in je 500 kunt vastmaken. Tom, onze technische redacteur, besteedt daar deze editie aandacht aan.
Tenslotte heeft Dick, onze voorzitter, het nodige voor u opgeschreven. Hij heeft het onder meer over de FEHAC en over het feit dat het bestuur nog steeds op zoek is naar opvulling van een vacature.

Inhoud “De 500” nummer 134
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Harmelen 2015
Column
Klein en fijn
Clubshop
Hou(d)tje Touwtje
Hoe het begon
La Squadra
Per Tifosi
Een rode voor de ANWB
Tussengas
Garlendië
Van de TC
Car S.O.S live
Tutti Frutti
Knalpotje
Leden helpen leden

Kopijsluiting nr. 135: 30 september 2015


De 500 nummer 133

Meimaand

Deze maand, op de 24e om precies te zijn bestaat onze club exact 35 jaar.
“De Club van 500” zoals we ons toen noemden is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Fiat 500 Club, maar al snel voegden we er “Nederland” aan toe. Het moest wel omdat na ons ook in het buitenland Fiat 500 clubs werden opgericht.
We staan in het komende clubblad niet echt uitgebreid stil bij onze verjaardag, wellicht krijg jij als clubblad-lezer naar aanleiding van het komende jaarevenement dat in het teken van het clubjubileum staat wel inspiratie om even stil te staan…. om een bijdrage aan het clubblad te gaan leveren.

Wij hopen in elk geval in mei of juni maar ook later naar aanleiding van het zevende lustrum op kopij, want tot kort voor deze meimaand waren de 64 pagina’s nog niet allemaal helemaal gevuld. Onze eigen vakantiereis met de Fiat 500 kan nog wel eens in het clubblad, maar niet nu. De balans tussen wat de redactie zelf schrijft en wat leden aandragen willen we zorgvuldig in evenwicht houden. Dat geldt overigens ook voor verslagen van 500-treffens binnen en buiten clubverband. We hebben daarom bewust even gewacht op een enkel verslag van onlangs georganiseerde clubbijeenkomsten en daarmee is de nieuwste clubbladeditie uiteindelijk toch weer compleet èn gevarieerd geworden. De envelop met het clubblad moet nog deze maand op de deurmat vallen.

Over de envelop: Schrik niet want onze vertrouwde enveloppe wordt niet meer geleverd. Er is nu een wat dunner exemplaar gebruikt. Als er met de verzending schade aan jouw clubblad is opgetreden meld ons dat dan (de500@fiat500club.nl)! Als we niets horen houden we deze “verpakking” voortaan.

Inhoud “De 500” nummer 133
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Clubshop Utrecht
Dagje techniek
Rond de ALV
Bollen in kleurendecor
Wedden dat
Pechprijs of hoofdprijs?
Achteruitkijkspiegel
Column
Met de tijd mee
James and Browne
Tussengas
Van de TC
Tutti Frutti
Mini Gooise Matrasrit
Leden helpen leden

Let op kopijsluiting: 30 juni 2015


132 ter perse

Het eerste clubblad van het jubileumjaar is alweer onderweg. Dat wil zeggen dat het nu in februari bij de drukkerij ligt. “Het gaat ter perse” zoals dat in mooi degelijk en ouderwets Nederlands heet. Heerlijk, net zo ouderwets als onze kleine Fiat en net zo ouderwets als uit beleefdheid ‘u’ zeggen. Ouderwets maar niet vastgeroest…… zo houden we u als redactie voor. In de ouderwetse drukprocedure zit wel een beperking van het traditionele medium Clubblad, want als De 500 “in druk” is kun je niets meer wijzigen of toevoegen.
Op de valreep kwam gelukkig van de technische commissie nog een stukje over hun aanstaande technische dag en dat kon nog net op tijd mee. We moesten het wel met wat schuiven nog in de evenementenrubriek van uw blad proppen en daarom staat het misschien niet op de meest logische plaats. Gelukkig heeft u, die dit leest, ook het nieuwerwetse medium internet en kunt u daardoor de volledige informatie over de TC dag van 21 maart a.s. snel ontdekken.

Wat betekent dit jubileumjaar voor clubblad “De 500”? Deze vraag beantwoorden we nu in ieder geval met de wens dat weer velen aan de redactie melden wat ze met hun Fiat 500 zowel binnen als buiten de 35-jarige vereniging meemaken. Eigenlijk is die wens niet anders dan in het vierendertigste of het zesendertigste jaar. Het is wel fijn om te constateren dat onze lezers ook echt reageren op wat bijvoorbeeld voorzitter Dick Elings vanaf zijn bestuurdersplaats meldt. Daarom kunt u in Clubblad 132 vooral verhalen lezen die niet over clubdagen gaan. Natuurlijk staan in deze editie ook de jaarlijkse stukken met betrekking tot de ledenvergadering in april.
Met een evenementenkalender van dertien pagina’s zal echter verderop in ons jubileumjaar wel genoeg beleefd worden om verslag van te doen. Dus hierbij moedigen wij iedereen toch ook weer ouderwets aan om naast al het andere zeker ook over de evenementen in dit “feestjaar van het zevende lustrum” te gaan schrijven. Graag zien wij uw bijdrage in 2015 tegemoet!

Inhoud 132
Redactioneel
Bestuurdersplaats (Poetsen en sleutelen/FEHAC nieuwe stijl..../Uitnodiging ALV)
Verslagen ALV’s 2014
Evenementenkalender
Een story op zich
Niet te versmaden
Een bende sinds 1999
Achteruitkijkspiegel
Restomotie
Tutti Frutti
Tussengas
Column
De 500 Clubshop
Van de TC
Postbus 500
Leden helpen leden

Let op kopijsluiting: 31 maart aanstaande


De 500 nr 131

Het laatste clubblad van 2014 verschijnt in de tweede helft van november en we veronderstellen dat u het in huis hebt voordat de Oldtimerbeurs “Flowerdome” in Eelde plaatsvindt. De Fiat 500 Club zal er namelijk vertegenwoordigd worden zo valt te lezen in de evenementenkalender.
Verder in nummer 131 kunt u artikelen lezen over clubbijeenkomsten die al eerder beschreven zijn, maar waarover schrijvende lezers u graag meer vertellen. Het onderwerp van één van die bijdragen is zelfs in deze tijd van het jaar actueel en dus uiterst passend.
Op de allereerste bladzijde van het nieuwe clubblad stellen we als redactie u concreet een vraag. Als u die massaal beantwoordt krijgen we wellicht een beter beeld van uw waardering van het clubblad. Het gezegde luidt immers ‘Meten is weten”.
We hopen in elk geval dat uw Fiat 500 hobby ook tijdens de komende lange winteravonden door dit nummer van “De 500” weer goed gevoed wordt.

p.s. De kopijsluitingsdatum voor het februarinummer is 30 december 2014

Inhoud nr. 131:
Achteruitkijkspiegel
Bestuurdersplaats
Column
Evenementenkalender
Italiaanse dag
Just married
Klein roze, groot geel
Leden helpen leden
Met veel hulp
Ouderwets gezellig
Per Fiat 500 uit Spanje
Postbus 500
Redactioneel
Siepelritverslag
Tussengas
Tutti Frutti
Van de TC
Veenparkeren
Viaggio di suinetti

Kopijsluiting nr. 132: 30 december 2014


De 500 nr 130 - zomer 2014

Het komende zomernummer van uw clubblad heet “DE 500” nr 130. Onder dit nummer kwam ooit een grote FIAT sedan op de markt – overigens maakte Pininfarina een prachtige coupéversie van type 130. Deze nu zeldzame grote Fiats reden in de jaren dat de verkopen van onze hobbytroetel terugliepen en de 500 R door FIAT in de markt gezet werd (1972). Wij hebben natuurlijk niets met groot en 130, voor ons is dat andere FIATnummer van belang. Overigens is ons carrosseriemodel door de fabriek type 110 genoemd, kijk maar bij je chassisnummer. Ons model waar je juist in de zomer van geniet, met het dak en de ramen wijd open.
De voorpaginafoto van de clubbladen van 2014 toont een babyblauwe R en in de augustuseditie komt u de R in babyblauw dit keer ook in een artikel tegen. Net als een mening over de moderne 500, want oud en nieuw troffen elkaar begin mei j.l. Het is ‘De Boer’ die naar aanleiding daarvan zijn opinie geeft over de verhouding tussen oud en nieuw. In de tweede helft van augustus kunt u dat en nog veel meer lezen in ons kwartaalblad dat dan bij alle clubleden op de mat valt.

Inhoud nr. 130
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Buone vacanze
Pech in Brabant
Column
Hemelvaart
Zwart op wit
Leeghwater
Heerlijk waardeloos
Postbus 500
500 R 'Baby'
Annemiek en Ulla
3000 coole kilometers
Van de TC
Tussengas
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting nr. 131: 30 september 2014


De 500 nr 129 - mei 2014

Wie van u heeft er ooit nieuw een klassieke Fiat 500 aangeschaft en rijdt daar nog steeds mee? Het zijn nog maar weinig clubleden die dat met een volmondig “Ja, ik” kunnen beantwoorden denken we. Het aantal leden dat een Fiat 500 heeft die oorspronkelijk in ons land door de toenmalige Fiat-importeur is ingevoerd is aanmerkelijk groter. Het zullen er op dit moment rond de vierhonderd zijn. Bijna duizend Vijfhonderdjes – het overgrote merendeel – is later ingevoerd en vele daarvan hebben bijvoorbeeld de kentekens met DE, DL enzovoorts. We weten dit allemaal omdat Roland – onze gegevensbeheerder – het bestand grondig heeft bestudeerd. In het komende clubblad krijgt u als lezer via het artikel “Cijfers en Letters” een kijkje in de wereld van de Nederlandse kentekenseries. Over ‘kijken’ gesproken, Facebook wordt in ‘500-land’ steeds meer bekeken en wij als redactie ontdekten een heuse rage...

In verhouding staan er minder verhalen van evenementen in “De 500” nummer 129 omdat de winterperiode nu eenmaal minder oplevert in dat opzicht en de jaarlijks terugkerende evenementen kennelijk leden niet uitdagen om erover te schrijven. Dit betekent overigens geenszins dat leden die evenementen minder zouden waarderen, maar daar kan onze evenementencoördinator Jan u alles over vertellen. Wat er in de nieuwste kwartaaluitgave rond onze hobbytroetel staat is hierna als gebruikelijk te lezen.

Afsluitend lichten we twee onderwerpen er nog even uit: De 500 Clubshop gaat halverwege dit clubjaar weer draaien en de nieuwe ‘bemensing’ stelt zich daarom in een artikel aan u voor. Ook terug van weggeweest is de centrale invulpagina, want in het clubblad van mei 2014 treft u een inschrijfformulier voor het jaarevenement aan. Vorig jaar was uitsluitend voor digitale inschrijving gekozen, maar voldoende leden blijken toch de voorkeur te geven aan het handmatig via papier inschrijven voor het hoogtepunt van het clubjaar, bovendien springt het Jaarevenement er op deze manier toch ook weer een beetje uit nietwaar.

Inhoud nr. 129
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Fotoreportage
Zonnige dag
TVM groeit naar TVB
Cijfers en letters
Zwart op wit
De 500 Clubshop
Ondernemen in de 500
Over de grens
Tutti Frutti
Van de TC
Tussengas
Column
Face book rage
Leden helpen leden
Inschrijfformulier Jaarevenement
Uitnodiging ALV

Let op kopijsluiting nr. 130: 30 juni 2014


De 500 nr 128

Op de voorkant van het februarinummer van 2014 zal de “gewone” Fiat 500 weer te zien zijn. Er waren leden die hun verlangen naar het “rugzakje” op ons blad duidelijk bij de redactie kenbaar maakten. De titel van het redactioneel van nummer 128 is dan ook “Verlangen”.
Gelukkig hebben we de website en kunnen we hier dus al melden dat aan het verlangen van die clubleden die een Autobianchi op de cover van hun lijfblad maar niets vonden wordt toegegeven.

We beschrijven enkele andere verlangens in de eerste tekst van het nieuwe clubblad. Buiten op het clubblad dus een pr-foto van FIAT zelf dit keer, maar wat staat er dan allemaal binnenin het blad? Veel goed nieuws over onze Vijfhonderdjes en de Club, want er wordt onder meer een kandidaat-voorzitter voorgesteld bij de uitnodiging van de algemene ledenvergadering. De huidige voorzitter kijkt terug op ‘zijn’ decennium en ook het verslag van de ledenvergadering van 2013 ontbreekt natuurlijk niet. Voor de overige zaken in het februarinummer verwijzen we naar de lijst hieronder met een opsomming van alle komende clubbladitems.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Erm beach
Gé over de gehuchten
Vijf tinten geel
Van de TC
Column
Postbus 500
Ondernemen in de 500
Zwart op wit
Vijfhonderds van chocola
Tussengas
Annie
Serious 500
Tutti Frutti
Uitnodiging ALV
Verslag Ledenvergadering
Leden helpen leden


De 500 nr 127

Was onze Fiat 500 hèt succesnummer van Fiat? Velen zeggen van wel. We doen echter de Fiat 127 dan ernstig tekort. Deze auto schopte het immers als een van de eersten tot “Auto van het jaar” en was een bestseller van de bovenste plank. Omdat wij ons met de kleine Fiat 500 bezighouden zult u in clubblad 127 helemaal niets tegenkomen over dit zeer succesvolle Fiat model van weleer. Hebben we dan geen oog voor andere modellen? Jazeker wel: Er staat een mooie vergelijkingstest met andere modellen – wel met een Fiat 500 hart uiteraard - dankzij één van onze leden in de komende uitgave van uw blad. Als u hieronder naar de weergave van “Peilstokje”, de opsomming van de inhoud van het nieuwe clubblad, kijkt dan valt het u misschien op dat er méér niet in staat. Bij de vaste rubrieken ontbreekt het technische artikel “Van de TC” en de pagina van de clubwinkel “De 500 Shop”. Het gaf meer ruimte voor de berichtgeving over voorbije Fiat 500-dagen. Het moet gezegd, het jaar 2013 is in dat opzicht zeker ook een succesnummer.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tholen 3 en 4
Déjà vu
Baby's eerste intermezzo
De dertigste keer
Column
Tussengas
Vakantieverhalen
Pisa
Glacé, onze covergirl
Incognito open
Tutti Frutti
Zwart op wit
Tussengas
Leden helpen leden

Clubblad 126

Het eind augustus verschijnende clubblad heeft een bijzonder volgnummer, voor ons als Fiat 500 rijder althans. In het bijzonder zullen misschien de Fiat 500 rijders, die de R rijden, zich aangesproken voelen want het motornummertype van de R was destijds 126.A5 000 en dit type 500 had een cilinderinhoud van 600cc i.p.v. de bijna 500 die tot dan toe in onze Fiat lag. Die 600 cc motor was in wezen hetzelfde motorblok dat in de opvolger van onze Fiat 500 lag, de Fiat 126.

Het honderdzesentwintigste Clubblad heeft dus een speciaal nummer, maar heeft niets met die auto te maken. Is deze “De 500” dan toch een speciaal nummer, zult u zich misschien afvragen. Wel, eigenlijk heeft elk clubblad speciale zaken te melden en zal het voor de ene meer en voor de ander minder speciaal zijn.
Speciaal aan 2013 is in elk geval dat er nog nooit zoveel eigen clubevenementen zijn geweest en dat merken we natuurlijk ook aan de input voor ons kwartaalblad. De evenementencoördinator loopt in zijn bijdrage nog even alles langs. Ondertussen beginnen we wat clubbijeenkomsgten betreft aan het naseizoen van dit clubjaar.

Ook voor de niet-evenementenbezoeker hebben we echter in dit clubblad weer de nodige informatie. Bijvoorbeeld iets in het kader van diefstal en een standaard stuurslot monteren in je Fiatje of wat er met de remmen allemaal aan de hand kan zijn. Speciaal is misschien wel dat we weer een kunstenaar vonden die heel enthousiast Fiats 500 op het witte doek zet. Het clubblad toont wat van haar werk.

Op het moment van schrijven is het clubblad klaar voor de drukkerij en doen we nog een laatste controle. De puntjes op de i zogezegd. Onder voorbehoud daarom hieronder de inhoudsopgave van nummer 126.

Inhoud nr. 126
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas
Nieuwe leden bij elkaar
Pino in rivierenland
Nothing
Tholen
Pimmie koppelt zelf
Smokkelen maar
Anekdote
Zwart op wit
Van de TC
De 500 Shop
Uit de kunst
Goed op slot
Lisa's wens
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Kopijsluiting voor het novembernummer: 30 september 2013!


Clubblad 125

Clubblad 125 is weer een bijzondere uitgave, gewoon vanwege het nummer, want daar moet je even bij stilstaan. Immers vijf keer zilver is niet niks. Al hadden we nog even de gedachte dat dit een oranje editie had moeten worden. Mei 2013 wordt immers de eerste volle maand dat we een Oranje koning als vorst hebben. Maar heeft Willem-Alexander überhaupt wel ooit in een Fiat 500 gereden? Bestaat er een Fiat 500 die ooit een AA-kenteken gevoerd heeft? Het zou kunnen dat Bernhard een Fiat 500 cadeau heeft gekregen bij de aanschaf van zijn Fiat 2300. Het was een toenmalige actiepremie van Fiat-importeur J. Leonard Lang. We weten het niet.

We richten ons daarom maar op onze eigen clubkleur, sinds jaar en dag en eigenlijk door het ontstaan van de Clubshop destijds: geel.

Wat je allemaal tegenkomt in die honderd-vijfentwintigste gele omslag schetsen we hier summier. Centraal dit keer gele pagina’s met een index van de laatste 25 clubbladen. Ons bestuur blikt in de eigen rubriek onder meer terug op de ledenvergadering die tussen de bloemen plaatsvond, u kunt weer van alles lezen over komende evenementen en een beetje over voorbije. We hebben weer een Fiat 500-ondernemer gesproken, de media hebben geschreven over en vanwege clubleden (Zwart op Wit). In dit nummer weer wat over miniaturen en dankzij autotestende leden ook wat over die moderne grotere 500L. De complete lijst met artikelen treft u weer hieronder aan. Voor nu alvast veel aanstaand leesplezier gewenst……

Inhoud nr. 125
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas
Uit alle windstreken
Alleen voor dames
Ondernemen in de 500
Zwart op wit
Van de TC
Register 101-125
Nieuwe media populair
Kleiner dan Klein
Test moderne 500L
Postbus 500
Column
Tutti Frutti
Tussengas
Leden helpen leden

Kopijsluiting 30 juni 2013


Clubblad 124

Honderdvierentwintig is het nummer dat een van de meest succesvolle Fiats uit de afgelopen eeuw droeg. De wagen werd in het Oostblok – als licentiemodel - in grote hoeveelheden als een oerdegelijk Russisch product verkocht, maar daar gaan wij het in ons volgende clubblad niet over hebben. Immers we zijn en blijven de Fiat 500 Club. Hoewel we dat ook weer niet al te nauw interpreteren. Op de omslag van het eerste kwartaalblad van 2013 staat namelijk een prent van een wagen die niet bij Fiat vandaan, maar uit een andere Italiaanse fabriek kwam. De techniek was van onze Fiat 500, maar de vormgeving was o zo anders en veel meer in de lijn van wat men eind jaren vijftig mooi vond.
Dat was de buitenkant: Binnenin natuurlijk de uitnodiging voor de komende ledenvergadering en de erbij horende stukken. Er komt ook een hele volle clubdagen-agenda aan. Hierna ziet u de rest van de inhoud van het aanstaande clubblad dat aan het einde van de maand februari voor verzending klaar zal zijn.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Tussengas
Evenementenkalender
Wij reden 't Herfstrondje
Clubverleden
De 500 Shop
Ondernemen in de 500
Column
Zwart op wit
Tutti Frutti
Van de TC
Postbus 500
Tussengas
Leden helpen leden


Clubblad 123

Het zal je als volger van de Fiat 500 Club Nederland vast niet ontgaan zijn dat er weer een evenementencoördinator in onze vereniging actief is. Dit feit heeft ook zijn effect in het komende clubblad. De planning van de evenementen voor 2013 staat keurig in de novembereditie van ons clubblad en we kunnen stellen dat het er indrukwekkend uitziet. “Onze nieuwe man” laat het daar niet bij, want hij stelt zichzelf in het nieuwste clubblad ook nog even uitgebreid aan alle leden voor in een artikel compleet met foto van auto. Of eigenlijk moet hier meervoud staan. Want Jan Zwanenburg heeft er twee uit de 500-familie.
Wat we verder deze maand november voor iedereen op papier hebben gekregen is teveel om op te noemen. Kijk maar naar het lijstje hieronder. Het is onder meer gevuld met verslagen door diverse leden, waarbij natuurlijk het jaarevenement 2012 een prominente plaats inneemt.
Oh ja, als je wat wilt aanleveren voor het februarinummer hou dan rekening met de kopij-datum. Die is deze keer vóór de kerst.

Inhoud nr 123 Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Eifelgangers
Woud en berg
Evenementencoördinator
Wübkes wedding
Ondeugende jongelui
De 500 Shop
Luxe TCdag
Van de TC
Tutti Frutti
Tussengas
Achteruitkijkspiegel
Postbus 500
Column
Leden helpen leden

Kopijsluiting: 24 dec. 2012


Clubblad 122

We vroegen ons even af of we er een themanummer over regen van moesten maken, maar nadat het blad bij ons klaar was voor de drukkerij klaarde het op en zo heeft onze natte zomer toch ook weer mooie dagen. Helaas echter blijkt uit de verslagen van de voorbije clubdagen dat het weer dit seizoen niet altijd optimaal was.
Een greep uit de inhoud. Maar liefst twee buitenlandse clubverjaardagen worden beschreven en nu we het over “twee” hebben. We presenteren – dankzij een bezoek aan “Garage Toeter” in Leiden - de tweede aflevering van een nieuwe serie “Ondernemen in de 500”. Clublid Peter Jansen maakt in deze aflevering duidelijk waarom zijn bedrijf zo heet. Van de garage naar de Technische Commissie is maar een kleine stap. Er komt een TC-dag aan en Tom de With begint deze keer met een artikel over het reviseren van de motor.
Tenslotte over nummers, we zijn bij clubblad nummer 122, geen Fiat-model, dat begint pas weer bij 124 en behoort niet tot onze doelgroep. Waarom je in het nieuwe nummer van “De 500”, dan toch de 356 en de 264 tegenkomt zal eind augustus volkomen duidelijk worden.

Inhoud nr 122:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
500 Club CH jarig
Tussengas
Britse belevenissen
Kabouters overal
Youngtimers in de regen
Over Leunen en Veulen
De 500 in De 356
Van de TC
De 500 Shop
Column
Steeds minder Europees
Ondernemen in de 500
Bedrijvig type 264
Tutti Frutti
Leden helpen leden

Attentie: Kopijsluiting: 30 sept. 2012


Clubblad 121

De 500 is een clubblad, vroeger werden zulke drukwerkjes ook wel “contactorgaan” genoemd. Het was nagenoeg de enige methode om contact te onderhouden met anderen die dezelfde hobby hadden. Het contact verloopt tegenwoordig via het web veel sneller en deze contacten noemen we in een aantal digitale verbanden meteen al ‘vrienden’.
Je hobby delen op het internationale web kan ook nog eens op elk gewenst moment. Immers als je dit leest moet het volgende “contactblad De 500” nog gedrukt worden. Dankzij onze goede clubsite kun je hieronder al te weten komen wat er in de eerstvolgende “De 500” te lezen valt. In het aanstaande redactioneel komt uw clubbladredacteur nog even terug op een ander aspect van het verschil tussen ‘via papier’ en ‘via het internet’.
Het internet is overigens ook een van de succesfactoren van een ondernemer die door de redactie voor clubblad 121 geïnterviewd werd.

Een ding staat echter als een paal boven water. Echte 500-vrienden maken wij hobbyisten toch uiteindelijk vooral tijdens onze clubmeetings. Degenen die er al vaak bij waren kunnen dat laten zien door een bumperplaquette die ze ontvingen. Het rijden naar en tijdens onze clubevenementen is een van de kernen waar het bij onze club om draait. Het leuke is dat de clubdagen zowel binnen als buiten onze “Club van 500” op hun beurt weer stof opleveren voor het clubblad.

Inhoud nummer 121:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Column
Tussengas
Knalpotjes
Andiamo... de eerste rit van het seizoen
't Land waar ’t leven goed is deel 2
De 500 Shop
Ondernemen in de 500
Pechprijswinnaars
In herinnering
Rijdend automuseum
Tutti Frutti
Leo's Giardiniera
Leden helpen leden


Clubblad 120

De oplettende lezer weet het natuurlijk al lang uit het voorgaand redactioneel en uit dat van clubblad 110, Clubblad 120 staat de Giardiniera in het zonnetje. Maar niet alleen voor de 117 eigenaren van de station-car-500 in onze club hopen we dat het nieuwe nummer van “De 500” de moeite waard is.

Als gebruikelijk hieronder weer een overzicht van de titels van de artikelen. Neem nou bijvoorbeeld "t land waar ’t leven goed is" dat verhaalt over het jubileum van de Fiat Club Belgio. Het is maar een voorbeeld en tegelijk ook een opmaat, want in 2012 kunnen er meer clubjubilea buiten onze landsgrenzen bezocht worden. We zitten dan al druk in onze evenementenkalender met ook onze interne zaken. Zo treft u de documenten rondom de aanstaande ledenvergadering aan.

Als redactie gaan we een nieuwe fase in. Het zal voor ons en de ploeg leden die betrokken waren bij het verzenden van de nu circa 2000 clubbladen even wennen zijn niet meer vier keer per jaar bij elkaar te komen in het kader van het posten van “De 500”. De oorzaak: Uw clubblad zal na dertig jaar voortaan door een andere ons hopelijk niet steeds minder service biedende postaanbieder verwerkt gaan worden. In deze zin zit een hele historie postbelevenissen verwerkt die we u hier maar zullen besparen. Zoals zo vaak was de kern dat de goedwillende man op de werkvloer door de organisatie te zeer beperkt werd om de kwaliteit die we gewend waren te kunnen blijven leveren.

Genoeg daarover nu, laten we ons richten op de inhoud van clubblad nummer 120 dat eind februari 2012 dus met behulp van ‘een ander’ in uw brievenbus moet liggen.

Inhoud nummer 120:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Het Giardinieraverhaal
Archief 4 maart
Automuseum
Op de N381 in kleur
't Land waar ’t leven goed is
Ze verdwijnen!
Tussengas
De 500 Shop
Column
Postbus 500
Van de TC
Tutti Frutti
Leden helpen leden
Agenda Ledenvergadering
Verslag Ledenvergadering


Clubblad 119

De najaarseditie van 2011 heeft enkele andere ‘vaste’ rubrieken dan zijn voorganger. Zoals in onderstaande lijst te zien is hebben we weer eens plaats ingeruimd voor een “Kleiner dan Klein”. Het onderwerp deze keer is nooit eerder in enig ander Fiat 500-magazine in binnen- of buitenland aan de orde geweest, zo vermoeden we. Over buitenland gesproken… voor één van de vaste rubrieken hebben we een collega-redacteur benaderd. U treft een uit het Engels vertaalde belevenis aan over het “fault-finding” bij een afslaande Fiat 500.
Nummer 119 is bijzonder in die zin dat we de gebruikelijke indeling losgelaten hebben. U bent gewend dat alle verslagen van clubbijeenkomsten in de eerste helft van het blad staan en de adverteerders in de tweede helft. Welnu of het bevalt weten we niet, maar dat we de beschikbare kleurenpagina’s zo optimaal gebruikt hebben weten we wel zeker. Over kleur en de indeling van het clubblad schrijvend, nog een ding. Eén van de kleurenadvertenties staat erin omdat een bedrijf uit Eemnes een aanzienlijke donatie leverde aan de Gooische Matrasrit en dat mag best eens genoemd worden. Niet te vergeten roemen we ook onze eigen leden die als ondernemer per jaarcontract adverteren. Dankzij alle commerciële activiteiten rondom ons geliefde hobbyobject kunnen we u een kwalitatief degelijk clubblad aan blijven bieden. Dit feit, naast dat diverse lezers ons ook blijven voorzien van bijdragen is niet het belangrijkst maar wel relevant.
Omdat wat informatie in de evenementensfeer op het laatst geactualiseerd moest worden ging het nieuwe clubblad wat later naar de drukkerij dan ons lief was. We hopen in elk geval dat het geen decembernummer gaat worden al weten we dat op dit moment niet zeker.
Nu dus maar wachten tot ”De 500” uitkomt en weer vast schrijven voor de winter-editie van februari 2012.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas
Bad Bentheim unplugged
Postbus 500
130 op de dijk
Gooische clubvrinden
Pompen en verzuipen
Van de TC
Knalpotjes
De 500 Shop
Geknipt voor strip
Kleiner dan klein
Traditie doorbroken
Column
Scrapbook
Tutti Frutti
Christmas Carol
Leden helpen leden


Clubblad 118

De zomereditie van 2011 barst bijna uit zijn voegen van de verhalen over voorbije clubdagen. De eerste helft van het clubseizoen kenmerkte zich dan ook weer door een veelvoud aan georganiseerde evenementen voor - en ook door – de leden van onze levendige Fiat 500 Club.
Het gevaar dat bij heel druk bezochte dagen iedereen van elkaar denkt dat ze niets hoeven op te sturen naar de redactie omdat vast iemand anders al wel iets zal schrijven stak zelfs even de kop op. Uw redactie berichtte her en der daarom snel dat er nog niets binnen was van een bepaald clubgebeuren en weldra kwamen er diverse bijdragen binnen.
Het komende augustusnummer heeft weer eens een uitgebreide Tutti Frutti rubriek. Het zijn echte ‘kijk-pagina’s’ waarin allerlei afbeeldingen en knipsels die diverse leden tegenkwamen verzameld zijn. Opvallend is dat dit blad naast recente belevenissen ook wat lezenswaardige anekdotes uit vervlogen tijden bevat. Het mooiste vinden we zelf het verhaal met die Italiaanse olijfboom. Maar wat het mooist is mag natuurlijk elke lezer voor zichzelf uitmaken. Hieronder als gebruikelijk weer de lijst met wat u kunt verwachten in nummer 118.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Weerribben en meer
Harmelen, geen bloemen
Crimineel weekend
Voorjaarsrit 29 mei
Tussengas
Frische Luft
De 500 Shop
Vloerolie actie
Column
Zwart op wit
Tussengas
500 in de boom
Tutti Frutti
Van de TC
Leden helpen leden

Kopijsluiting: 30 sept 2011


Clubblad “De 500” nummer 117

Wat was het mooi weer! Niet alleen op de door ons bezochte clubdagen, maar ook toen we de laatste hand legden aan de nieuwste “De 500”. Het voorjaar leek zelfs wel even zomer. Het voordeel van die zonnige clubbijeenkomsten is ontegenzeggelijk dat onze ‘rugzakken’ zo fraai op de kiek komen en iedereen na afloop blij en vrolijk naar huis vertrekt. En… doordat men zo’n goede herinnering heeft – het weer speelt daar een niet te onderschatten rol in – het ook makkelijker is om voor het clubblad erover te schrijven.
In de onderstaande lijst dus titels die ondubbelzinnig verwijzen naar clubevenementen uit het eerste kwartaal. Onze columnist waagde zich zelfs aan een bespiegeling op de Eindhovense ledenvergadering! Het weer als inspiratiebron? Misschien. In elk geval traden in die ledenvergadering ook nieuwe mensen in de club naar voren. De nieuwste clubfunctionarissen stellen zich via het mei-clubblad aan onze hele clubbevolking voor.
‘Van de TC‘ wordt nu eens op een alternatieve manier gevuld… en ook dankzij hogere temperaturen. Als u zich angstig afvraagt waar “Inferno Rosso” voor staat, dan kunnen we u vast geruststellen: De pech was erg, de temperatuur behoorlijk, maar het kwam allemaal weer goed.
Deze editie halen we ook weer eens een andere vaste rubriek van de plank, bijvoorbeeld ‘Zwart op Wit’ dat altijd laat zien wat de gedrukte media over leden publiceren. Hoofdpersoon is ditmaal iemand die je – zeker dit seizoen – bij elk clubevenement wel kunt zien… hij zat zelfs in de organisatie van een van de fraaiste ritten die we in de recente clubgeschiedenis hadden.

Inhoud nummer 117
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Overzicht adverteerders
Evenementenkalender
2011 Autoluw van start
We reden vanuit Rheden
Mariska en drie heren
Inferno Rosso
Column
Mailverkeer
De 500 Shop
Achteruitkijkspiegel
Tussengas
Knutselhoek
Tussengas
Tutti Frutti
Zwart op Wit
Droomauto's en meer
Nieuw onderdak archief
Aanhang uit de DDR
Van de TC
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 116

Wat jammer nu dat we als redacteurs van “de 500” geen tijd over hebben om te twitteren. Onze volgers zouden dan het korte bericht: “Clubblad is net klaar voor de drukkerij, nog voor de eerste koffieklets van 2011” nu meteen kunnen lezen. Het aftellen kan beginnen, nog zoveel nachtjes slapen en het februarinummer van “DE 500” ligt in de bus. Ik schrijf het nu, maar kan geen getal invullen omdat u deze mededeling veel later leest dan ik hem schrijf. We mailen de informatie naar Gordon – onze onvolprezen webmaster – hij slaapt er misschien ook nog een nachtje over en plaatst het dan ergens in januari op de site. Vervolgens kan iedereen lezen wat we allemaal in nummer 116 hebben staan, voordat het blad ook echt gedrukt is. De volgende ‘tweet’ zou ik rond de verschijning uit laten gaan: “ Stem op de Fiat 500 op de AutoRai-site”. Het fijne daarvan leest u dan in clubblad 116.

Zoals u hieronder ziet hebben ook nu weer niet al onze vaste rubrieken een plaatsje gekregen. We maken wat keuzes en laten bijvoorbeeld “Kleiner dan klein” (meestal door Pascal de Bruycker of Marco Wirsing) weer een editie op de plank liggen. Daartegenover treft u nu weer eens de rubriek “Achteruitkijkspiegel” aan. Hierin neemt Frans van der Zee u nostalgisch mee naar hoe men in vroeger tijden schreef en dacht over onze auto. Het werd ook weer eens tijd voor “Zwart op wit” , eigenlijk een andere naam voor “clubleden in de pers”.
Wees in elk geval niet teleurgesteld als ùw bijdrage nog niet in 116 is opgenomen. Heus, hij komt eraan in één van de volgende uitgaven van “De 500”! Dat er soms enkele ‘Vijfhonderds” gewacht moet worden is misschien teleurstellend, maar laat dat niet een reden zijn geen bijdragen voor ons clubblad meer in te zenden. De aanstaande kopijdatum: 31 maart 2011 bepalen we weer wat er in de mei-uitgave komt. De redactieleden – en met ons zo’n tweeduizend andere Fiat 500-fans – zijn u heel dankbaar voor uw clubbladbijdrage!

Inhoud 116
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Ledenvergadering (uitnodiging 2011 en notulen 2010)
Evenementenkalender
Amai 30 jaar
Plezier in Lier
Achteruitkijkspiegel
Column
Afscheid clubarchief
Sardinenblikje
De 500 Shop
Knalpotjes
Tutti Frutti
Tussengas (o.a. FEHAC)
Pureegeval
Zwart op wit
La Bomba
Ach gossie
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 115

Sinterklaas is weer in het land en het winterseizoen is dus in aantocht. Tijd om in het nieuwe clubblad terug te kijken op enkele fraaie clubgebeurtenissen van het bijna voorbije clubjaar. Het jaar dat we twee jubilea vierden. Het zesde lustrum van de club en het zilveren jubileum van twee redactieleden. De tijd vliegt en voor je het weet zijn we alweer met het clubblad van februari bezig. Maar eerst het laatste nummer van 2010. Onderstaande lijst is weer het peilstokje van dit eerstvolgende clubblad dat eind november verschijnt.
Er zullen misschien leden zijn die in de artikelnamen hieronder vergeefs zullen zoeken of ze iets herkennen. Sommigen zullen het niet vinden, anderen wel. We hebben enkele keuzes gemaakt en zaken doorgeschoven naar de eerste editie van het komend jaar... sorry. Ondanks dat is er voldoende overgebleven voor nummer 115. Dit keer geen "Postbus 500" maar wel weer een "Starterskroniek", prachtig materiaal uit de oude doos. Onze vaste verhalenverteller schreef weer een leuke column, die we voortaan ook maar zo noemen. Het gaat dit keer over "plaatjesmakers". "Van de TC" is met een techniekverhaal na een rustpauze in clubblad 114 ook weer helemaal terug. Er worden uitgebreid belevenissen beschreven en herinneringen opgehaald uit de clubgeschiedenis. Kortom weer voldoende leesvoer voor de lange winteravonden.

Inhoud 115
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Wie kaatst....
Redactierit
Je dertigste vieren
Tussengas
Clubhistorie
De 500 Shop
Knalpotjes
Ontmoeting op klompen
Pech in veelvoud
Column
Kleiner dan Klein
Starterskroniek
Tutti Frutti
Van de TC
Tussengas (FEHAC)
Leden helpen Leden


Clubblad “De 500” nummer 114

Terwijl we aan het aftellen zijn naar de datum van het evenement rond de dertigste verjaardag van onze Fiat 500-club, realiseren we ons dat er leden zijn die al dertig jaar meedoen en dat de tijd is gevlogen. Eigenlijk was de verjaardag zelf in mei, maar het ‘partijtje’ waar iedereen genodigd is doen we in september. Terugkijkend op de jaren die we in Bennebroek al het clubblad maken kwamen we op het idee om in het komende nummer van “De 500” onder de naam “Clubnhistorie” er eens een onderwerp uit de dertig jaar geschiedenis van de club uit te lichten. In het clubblad erna – dan alweer het laatste van 2010 nemen we dan een ander onderwerp uit de clubhistorie.
Op een gegeven moment sta je stil bij het feit dat je al langer lid bent van de club dan de leeftijd van veel leden..... Het is een rare gewaarwording, temeer wanneer je in de 500 stapt en je door die auto je nog steeds diezelfde knaap voelt die je was toen je de kleine Fiat voor het eerst ging rijden. Nog steeds immers genieten we van clubevenementen. ‘’Slow genieten’ zo schrijven we in het komende clubblad. We kennen net als veel leden ups en downs. Over die downs doen we trouwens een oproep. Wie beschrijft zijn Fiat 500 Panne van 2010 het origineelst? Komend voorjaar moet er weer een pechprijs uit en we wachten op de verhalen. Voor wat er dit seizoen nog meer verhaald – en beleefd – is verwijzen we naar het lijstje hieronder.

Inhoud 114
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Poëtisch verslag
Terug naar Texel
Niks, nakkes, nada
Sjoen Limburg
Tenthandleiding?
Tussengas
Starters kroniek
Vraag en aanbod
De 500 Shop
Slow genieten
Kleiner dan Klein
Clubhistorie
Tutti Frutti
De deur
Met aanhang
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 113

Tradities
Het meinummer van ons ‘lijfblad’ De 500 is in aantocht. Vol verwachting kijken we elke dag of er al een berichtje van de drukkerij is dat ons blad op transport naar het redactieadres gaat. Dan kunnen er weer clubleden gebeld worden om het zaakje postklaar te gaan maken. Want uw adres blijft in goede handen, binnen de club. Elk kwartaal plakt een van uw collega-leden uw adres ambachtelijk op “De500-envelop”. Tradities moet je in ere houden. Zo is er ook de traditie van het clubpaspoort voor de enthousiaste clubdagenbezoekers. De derde rugzakrally mag ook al traditioneel genoemd worden. Is het voor de tweede keer in de clubhistorie proberen te breken van een record met Fiats 500 voor het Guinness-book ook al een traditie te noemen? In elk geval is onze onderdelenbeurs in Utrecht zeker weer in een traditionele stad geweest en ook een lustrum vieren is een goede gewoonte binnen onze vereniging. Voor de zesde keer hebben we een periode van vijf jaar volgemaakt. Op 24 mei was de club precies 30 jaar oud! Het traditioneel jaarevenement in dit kader komt er aan... in september.
Kortom, het komende clubblad meldt c.q. beschrijft weer voldoende traditionele zaken en kondigt ze zelfs ook al aan. Wijzelf staan weer in de startblokken voor Garlenda, bron van inspiratie voor Fiat 500-minnende redactieleden. Een bewijs daarvoor wordt met “Per Tifosi” ook al in clubblad 113 geleverd.

Inhoud 113
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Nieuw maar vertrouwd
Passaporto
Rugzakrijders
Knalpotjes
Tussengas
De 500 Shop
Gespot op Imola
Per Tifosi
Voetbalplaatjes
Tutti Frutti
Kleiner dan Klein
Het gemis blijft
Van de TC
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 112

De 500 112 zal eind februari bij ieder clublid bezorgd worden. Het eerste clubblad van 2010 heeft natuurlijk een omvangrijke evenementenkalender, want alles dat we dit jaar in de club van plan zijn wordt hierin aangekondigd.
U kunt ook uitvoerig lezen over de ledenvergadering van 2009. Samen met de agenda voor de aanstaande vergadering is in de rubriek bestuurdersplaats ruimte gemaakt voor het officiële verslag van de jaarvergadering van het afgelopen clubjaar.
Het redactioneel heeft als subtitel “Bij de voorpagina”, want in het jaar dat de club de dertigste verjaardag gaat vieren is dat aan de buitenkant van ons clubblad ook te zien. Degenen die de achterraamsticker al hebben weten hoe het jubileumlogo er uit ziet. Natuurlijk staat dat beeldmerkje ook voorop uw clubblad.
Wat er in nummer 112 staat kunt u aan de opsomming hieronder zien. Als u zelf eens iets aan zo’n lijstje wilt toevoegen, schrijf dan ook eens bijvoorbeeld een verslag van een clubdag of een ander gezellig verhaal voor “De 500”. De kopijsluitingsdatum voor het meinummer is 31 maart aanstaande.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Ledenvergadering
Evenementenkalender 10
Terugblikken
Grensoverschrijdend BOZ
Tussengas
Nuttige tips
Knalpotjes
In elk land een 500
De 500 Shop
500 in de strip
Rijden voor een doel
Per Tifosi
Tutti Frutti
Postbus 500
Van de TC
Vier pinkers
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 111

In het afgelopen seizoen is er weer veel gebeurd binnen en rondom onze Fiat 500 Club. In de op één na laatste maand van het clubjaar vindt u daarvan dan ook de weerslag in het clubblad. Het honderdelfde clubblad alweer. Het getal met drie énen nodigde ons uit om eens wat meer over getallen te filosoferen. Je komt dan vanzelf bij 500. Ook onze voorzitter filosofeert daar even over .......... “Wat is een 500?” Zoals u van ons verwacht proberen we in uw clubblad plaats te maken voor alle aspecten van ons Fiat 500 bestaan, “van de wieg tot aan het graf” zoals de uitdrukking luidt. In 111 vertaalt zich dat naar een artikeltje over een doodskist op een Fiat 500 en er tegenover een kleine felicitatie aan ouders van pasgboren babys. Maar ook is er aandacht voor het verlies van dierbaren. Clubleden wier vriendschap en (500) liefde nu gemist wordt in kleine en zelfs in hele grote Fiat 500 kring.

En zo worden we dan met zijn allen ook al snel weer heel concreet wanneer we de verslaggeving lezen van de prachtige evenementen die we het afgelopen seizoen konden meemaken. Er was weer voldoende aanbod van kopij en daarom willen we als redactie hier onze schrijvende lezers nog maar eens oprecht bedanken. Dankzij alle knipsels, berichten en verhalen was het ook in 2009 weer een feest om “De 500” te mogen samenstellen. Overigens moesten we door de enthousiaste stroom kopij het verslag van de ledenvergadering 2009 weer een editie vooruitschuiven. Sorry, maar in nummer 112 komt dit verslag er echt aan!
Maar eerst nog nummer 111, dat ligt naar verwachting voor eind november bij u in de brievenbus.

Inhoud van 111:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tour de Frans
Zin in Zout
Even voorstellen
Bert Melchers
Survivalrally
Tussengas
Knalpotjes
De 500 Shop
De Kist
Kleiner dan Klein
De beste Binnenstad
Er was eens....
Tutti Frutti
Postbus 500
Kunstig
Leden helpen Leden


Clubblad “De 500” nummer 110

Helaas is (weer) een verouderde pagina 64 afgedrukt in clubblad 110!
Gebruik dus deze 'leden helpen leden' lijst NIET maar die uit het vorige clubblad.

Wie in clubblad 110, dat eind augustus bij alle leden op de deurmat valt, zoekt naar het verslag van de algemene ledenvergadering komt deze keer bedrogen uit. In het augustusnummer drukken we dat meestal af, maar er lag zoveel materiaal voor de zomereditie dat we besloten dit zakelijkere stuk door te schuiven naar een uitgave van de 500 waar wat meer ruimte in zit.
Sommigen vinden dat niet erg en hebben veel liever in 'de 500' bijvoorbeeld een artikel over snelle 500's. Zij worden op hun wenken bediend want menig sportief 500 liefhebber kijkt al enige tijd uit naar het verhaal bij de omslagfoto en wij hopen dan ook dat we voldoende interessante informatie over de snelle Romeinen naar een clubbladartikel hebben vertaald.
Veel ruimte dit keer voor allerlei clubdagverslagen, hoewel we ook hierin een keuze moesten maken en dus nog een staartje voor 111 hebben liggen. Ondertussen vragen wij onze evenementen-bezoekende leden om enthousiast aan verslaglegging te doen als het gaat om de clubevenementen die dit seizoen nog in het verschiet liggen.
Oh ja, hoe zat het met de hoogst geëindigde 500 in de ABC-rally dit jaar? Ooit spaken de deelnemers met elkaar af dat ze die gebeurtenis steeds voor het clubblad zouden beschrijven. Bij deze dus even ter herinnering genoemd, de eerstvolgende copijsluitingsdatum is 30 september a.s. We willen uiteraard lezen over Bert Melchers, de eerste serieuze Fiat 500-expert die in Nederland als 'Autobert' ook ondertussen het langst van alle 500-onderdelenspecialisten actief was. Helaas is Bert is ons begin deze maand ontvallen. Het clubblad van augustus lag toen al bij de drukker en daardoor konden we slechts een kort bericht opnemen.
Hoewel Bert Melchers nooit echt op de voorgrond trad heeft hij als garagehouder en clubadviseur voor ons en alle Fiat 500 Clubs in Europa een beslissende rol gespeeld. Hij stond aan de basis van de hobby van talloze Fiat 500 rijders en hij zorgde er mede voor dat we zo'n plezier aan die kleine wegluis konden en kunnen beleven.
Plezier beleven aan de 500, allereerst aan het vehikel zelf en in de tweede plaats aan het kwartaalblad met die naam. Dat wensen we u als redactie van harte toe.

Inhoud 110
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Uitslagen van Niks
Cadzand-Cadzand en zo
Vol energie
Voorbij Groningen
Voorbij Valkenburg
Deense avonturen
Knalpotjes
De 500 Shop
Van de TC
Achteruitkijkspiegel
Toeristen-Boetes
Hummeltje vereeuwigd
Giannini
De Zeven deugden
Brandende liefde
Postbus 500
Tussengas
Tutti Frutti
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 109

Clubblad 109 zal weer een hele informatieve zijn. Omdat er nog niet al te veel clubdagen voor de kopijsluiting waren, is er ruimte voor andere zaken.
Het ‘redactioneel’ heeft wat nostalgie als we over ‘Levertraan’ spreken. De voorzitter schrijft over zijn zomergevoel. Hij meldt verder dat er een evenementencoördinator èn een assistent-coördinator is gevonden.
De redactie is eens gedoken in de historie van de Fiat 500 Club omdat we in februari het zilveren jubileum van onze eigen onderdelenbeurs herdachten.
Wat er precies allemaal in het nummer, dat u eind mei ontvangt, te vinden is zetten we als gebruikelijk hieronder weer even op een rijtje. Oh ja, we heten vanaf deze plek graag een nieuwe adverteerder welkom. We zijn blij met elke nieuwe adverteerder vooral ook omdat we er aan het begin van dit seizoen een paar ondernemers niet meer als adverteerder zagen terugkomen in “De 500”.

Inhoud 109
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Op de beursvloer
TC in Heerenveen
Zonnige kennismaking
Hyacinten
Mee met rit ALV
Knalpotjes
Inschrijfformulier
De 500 Shop
Herinnering aan FK-22-02
Kleiner dan Klein
Made in Tiel
Van de TC
Tutti Frutti
De 7 hoofdzonden
Tussengas
Postbus 500
Leden helpen leden

p.s. kopijsluiting voor nr 110 is 30 juni 2009


Clubblad “De 500” nummer 108

Als je de 500 nummer 108, die eind februari – en misschien wel begin maart – verschijnt bekijkt zul je zien dat er een onbekende foto op de voorkant staat. De omslagfoto gaat weer de hele jaargang mee. Van wie is die 500? Het redactioneel geeft uitsluitsel.
In deze editie van “De 500” treft u nu eens geen verhalen over clubdagen aan, maar dat is niet zo vreemd want we komen uit het winterseizoen en dan staan de meeste 500’s op stal.
In elk geval haakt onze technisch redacteur er even op in, want hij geeft wat tips om je 500 te controleren als je weer de weg op gaat. Het eerste clubblad van 2009 heeft weer heel veel lees een kijkmateriaal in petto voor de leden en ook de evenementenkalender is deze keer zeer goed gevuld.
Voor de redactie is de komende uitgave een hele bijzondere want de productiewijze van het clubblad was ten opzichte van de vorige editie heel anders. Voortaan laten we de kleurenafbeeldingen niet meer lithograferen of scannen door de drukker (Zwart-wit-deden we al langer zelf). We leverden de pagina’s al jaren digitaal aan (voor de kenners via X-press), maar de nieuwste manier waarop we dat doen (met Indesign) zorgt ervoor dat de drukkerij er ook niets meer aan kan of hoeft aan te passen. Het clubblad helemaal in ‘eigen huis’ maken tot aan het drukproces levert ons wel meer werk op maar de club een besparing. Zo compenseren we de hogere drukkosten weer aardig.
Wil je zelf wat schrijven voor 109? Stuur het dan in voor eind maart.

Inhoud 108:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Kilometervreter (2)
Achteruitkijkspiegel
500 succes in ABC rally
De Tiscali 500
Knalpotjes
De 500 Shop
Tussengas
Zwart op wit
Per Bacco
Onderweg
Tutti Frutti
ANWB pikbord
FEHAC
Van de TC
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 107

VER WEG
Zo begint het redactioneel in clubblad nr 107. Zoals de lezer van ons gewend is lichten we hier op de clubsite een tipje van de sluier op en geven we niet vooraf het redactioneel weg. We verklappen echter nu alvast wel dat de feestdagen niet meer ver weg zijn en we in elk geval hopen dat ieder lid in elk geval fijne feestdagen, Sinterklaas enz. mag beleven.
Vindt u Italië niet ver weg, of Limburg misschien wel? Het honderd-en-zevende clubblad staat vol met verhalen over diverse evenementen die we dit seizoen hebben gehad. Ook staan er reisverhalen in. Reizen dichtbij en ver weg. Alleen is er één schrijver die we wellicht teleurstellen. In de tekst van zijn reisverhaal hebben we behoorlijk geknipt in het deel over de reis door de verenigde staten. Wel actueel zo dicht bij de aanloop naar een nieuwe “U.S. administration” en inderdaad ook wel ver weg. Omdat de 500 echter in die reis thuis bleef minder actueel in ons clubblad. Toch heeft die schrijver ons – en hopelijk u straks als lezer – enorm verblijd met het grootste deel van zijn vakantieverhaal met 500 in (hoe kan het ook anders) Italië.

Wat brengt nummer 107? Een opsomming:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas
Petje af! Roggel
D’r zit muziek in
We teuge naar Terlet
Het Forum
Nationaal Oldtimerfestival
Men neme
Aaibaarheidsfactor
De 500 Shop
Postbus 500
Zwart op Wit
Kilometervreter
Tutti Frutti
62 jaar nostalgie
Van de TC
Knalpotjes
Leden helpen leden

p.s. kopijsluiting voor 108 is 30 december 2008


Clubblad “De 500” nummer 106

ZOMERDIP

Dit is de titel van het redactioneel van het augustusnummer van De 500 dat voor het einde van de achtste maand van 2008 in uw brievenbus valt. Het is altijd lastig na een redactioneel in het clubblad iets anders over dat zelfde clubblad te schrijven voor op deze website.

Waarom we het zomerdip noemen leest u dus in het 106e clubblad zelf. Een dipje van de sluiter lichten we hier wel op – o nee, dat was tipje...... Toch ervaren wij het volgende als een echte dip: Wij vinden het als redactie erg jammer dat Johan Barnhoorn heeft moeten besluiten zijn bestuursfunctie beschikbaar te stellen. Hij was onder meer verantwoordelijk voor wat er voorafgaand aan clubdagen in het clubblad kwam en leverde ons die informatie in de vorm van de “Evenementenkalender” altijd stipt aan. Hiervoor, maar ook voor al zijn andere bestuurswerk voor onze club zijn we hem erg dankbaar. In nummer 106 roept het bestuur op u te melden als Johans opvolger.

Wat brengt nummer 106 verder? Een opsomming:
Redactioneel
Knalpotjes
Verslag ALV
Evenementenkalender
Genieten bij Kikadag
Tussengas
Hortus Bulborum en meer
Boerenjongens
Polderrit nr. 3
De 500 Shop
Recept
Zwart op Wit
Onze auto’s geteld
‘Onze Auto’s’ bezocht
500 succes in 7 uren
Alfredo Vignale
Tutti Frutti
Meest gefotografeerd
Postbus 500
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 105

Vier keer per jaar als de laatste week van de maand aanbreekt worden sommige “De 500” lezers wat gespannen. Wanneer zal het clubblad er zijn? Het vorige kwartaal was ie toch eerder in de bus?
De laatse week van mei kunt u het meinummer van De 500 verwachten. We hebben op het redactieadres zo lang mogelijk gewacht met het blad naar de drukkerij doen zodat de recentste gegevens en een kortingscoupon voor een bijzondere autotentoonstelling nog meekonden. Het nadeel is dat je deze keer bijna in juni je clubblad pas krijgt en ook dat er andere gegevens zijn die al door de tijd zijn ingehaald. Wat dit laatste betreft denk ik aan de duidelijkheid rond de plannen van Amsterdam oudere auto’s te weren. Toen het clubblad in druk ging was nog niet alles bekend, inmiddels weten we meer. Meer weten over Autobianchi doet de lezer ook. Tenminste wanneer hij (of zij) het komende clubblad gelezen heeft. Wat er verder allemaal in staat is hierna al te zien, want als gebruikelijk geven we de inhoudsopgave van het nieuwe clubblad alvast even weer.

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Stijliconen van de weg
Tussengas
Onderdelenbeurs 2008
TC&toeren in Amsterdam
Knalpotjes
KikaRit 10 mei j.l.
Zwart op wit
De 500 Shop
Chris Wirsing
Bianchi en de 500
Tutti Frutti
Postbus 500
Van de TC
Leden helpen leden


Clubblad “De 500” nummer 104

Zo, clubblad 104 ligt alweer bij de drukker. Het is eind januari 2008 als we deze zin typen en dat betekent voor de redactie een redelijke zekerheid dat u als lid van de Fiat 500 club het kwartaalblad als gepland netjes voor het einde van de maand februari in de bus heeft.
Wat deze 104e editie biedt is weer in onderstaande opsomming van de artikelen te zien. Geen carnavalsnummer, maar het zal duidelijk zijn dat deze eerste uitgave in het jaar dat het feestelijk gouden Fiat 500-jubileumjaar opvolgt nog materiaal bevat dat verbonden was met “50 jaar 500”-activiteiten. Onze voorzitter heeft het in zijn bijdrage volledig bij het rechte eind in zijn beschouwing dat onze klassieke 500 dankzij de “Nieuwe Fiat 500” zeker dit jaar nog de nodige aandacht zal krijgen. Het feestjaar dendert dus na. Dat er ook een nieuwe 500 in snelle Abarth-versie gaat komen heeft ons ertoe gebracht een artikel over Abarth en de klassieke 500 samen te stellen.
Naast andere verrassende bijdragen biedt 104 ook een uitgebreid overzicht van de aanstaande clubdagen. Wij kunnen in elk geval niet wachten tot we het gedrukte exemplaar weer in handen hebben, u misschien ook wel niet!?

Peilstokje (Inhoud van clubblad 104)
Redactioneel
Bestuurdersplaats met uitnodiging algemene ledenvergadering
Evenementenkalender
Ode aan…
Twee verjaardagen
Drie keer “welcome 500”
Dag 2007
Op de stoep bij.......
Abarth en de Fiat 500
Yamaha-mzr-m1-FIAT
Tutti Frutti
Zwart op wit
Tussengas
Postbus 500
De 500 Shop
Van de TC
Leden helpen leden
Knalpotjes


Clubblad “De 500” nummer 103

50 jaar noemt men een gouden jubileum. De 500 50 jaar is dus goud voor onze rugzak. Maar alle mensen die de 500 op handen dragen zijn ook goud voor Fiat, voor de club, voor het clubblad enzovoorts. Met die achtergondgedachte begint het 103e nummer van uw kwartaalblad. Diverse leden hadden deze zomer een gouden tijd met hun 500 onder andere in Italië. “De 500” bericht daar uitvoerig over. Door diverse omstandigheden moet u helaas wel wat langer dan gebruikelijk op die berichtgeving en dus uw clubblad wachten. Het zeer goed gevulde blad ligt op dit moment nog bij de drukker om gedrukt te worden. Vandaag als we dit schrijven is zojuist de Fiat 500 Sinterklets in Den Haag/Nootdorp ten einde. De Sint is weer volop in het land en misschien is hij al dus weer weg als u het eerstvolgende clubblad in de brievenbus aantreft.

Nu al vragen we uw aandacht voor de middenpagina in het volgende clubblad. Deze is verwijderbaar en/of kopieerbaar. Reden: Het bestuur wil het autobestand van de club weer eens inventariseren. We hopen dat u uw autogegevens (hernieuwd) doorgeeft aan de gegevensbeheerder zodat we weer precies weten wat we met z’n allen allemaal aan Fiat 500 bezit hebben.

Peilstokje (Inhoud van clubblad 103)
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Karakter
50 jaar vieren
Fiat 500 wint TT Assen
Tussengas
50 jaar 500 te boek
N,D,F,L,R of...?
Van de TC
Mijn eerste 500
De 500 Shop
10 t/m 30 juli, pech?
Het geschenk
Zwart op wit
Nuova of vecchia?
Tussengas
Tutti Frutti
Wintersport
Tussengas
Postbus 500
Leden helpen leden


"De 500" nummer 102 Eerst op de site, dan pas in "De 500" !?!?

In clubblad 102, dat eind augustus 2007 verschijnt, stelt uw redactie vast dat we met een topjaar bezig zijn op Fiat 500 gebied. Van de stuk voor stuk goed geslaagde clubevenementen staan diverse verslagen in de nieuwe editie van het clubblad. Tegelijk doet de redactie een oproep aan de lezer om vooral te gaan schrijven over de indrukwekkende ervaringen rondom het gouden feest van de Fiat 500 in Italië (kopijsluiting: 30 september 2007). Via deze website is dankzij de digitale fotografie al wel te zien hoe het bijvoorbeeld was in Turijn maar de verhalen erbij moeten nog in uw clubblad komen.

Nu we het toch over de website hebben, de verklaring van het kopje hierboven: Er staat ons al gauw iets bijzonders op het Zandvoortse circuit te wachten.... als u zich tenminste snel en vooral massaal aanmeldt! En dan organiseert de FEHAC ook nog een dag op het circuit van Assen. Beide evenementen zijn al in september. De informatie over Assen kwam laat los, te laat want het clubblad lag al bij de drukker. Vandaar dat we in overleg met de evenementencoördinator bij wijze van uitzondering informatie eigenlijk bestemd voor de evenementenkalender in het clubblad via de site laten lopen. Omdat het evenement in Zandvoort valt of staat met deelname van TENMINSTE 70 VIJFHONDERDS en Assen gewoon niet op tijd beschikbaar was, doen we het zo. We duperen leden zonder computer meestal wel hiermee, maar omdat Zandvoort op 16 september geen maximum deelnemeraantal kent hebben we het probleem dat niet ieder tegelijk de informatie kreeg hierbij niet.

Terug naar “de 500”, u kunt zich voorbereiden op 80 pagina’s clubbladlectuur. Daarin naast allerlei zaken en de vaste rubrieken sluiten we deze keer achterin - vóór de Leden helpen leden - af met het verslag van de laatste ledenvergadering.

Peilstokje (Inhoud van clubblad 102)

Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Alles of niks
Dolen op Tholen
Drentenieren
Knalpotjes
Tussengas
Polderen rond Rotterdam
Van de TC
De 500 Shop
Internationaal bezoek
Postbus 500
Zwart op wit
Emozione FIAT
Tutti Frutti
Ledenvergadering 2007
Leden helpen leden


"De 500" nummer 101

Het clubblad dat eind mei/begin juni 2007 uitkwam had in tegenstelling tot de vorige editie weer min of meer een vertrouwd uiterlijk . De omslag van nummer 100 was een soort cadeautje – ook van ons bestuur en onze drukker – om het jubilerende clubblad te vieren. We blijven echter vieren want nummer 101 staat voor een groot deel in het teken van 50 jaar Fiat 500 en de daaraan gekoppelde introductie van de nieuwste Fiat 500. Ook al blijft ons motto vooral een clubblad VAN leden VOOR leden samen te stellen, dit keer heeft de redactie het meeste zelf geschreven. Een artikel over de introductie van onze eigen ‘troetel’ mag natuurlijk niet ontbreken. Italiaanse bronnen meldden in het kader van de aanstaande presentatie van de 500 in Italië dat er maar liefst 500 500’s deelnemen aan die introductie. Lees ervover in uw eigen “De 500”.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 101 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Even voorstellen.....
Evenementenkalender
Terugblikken
Mee naar de TC
4 juli 1957
Zwart op wit
Goed voor de economie
Juli 2007, La Nuova
Knalpotjes
Tussengas
Tutti Frutti
Postbus 500
Recordrit
Corrosiespook (3)
De 500 Shop
Van de TC
Leden helpen leden


"De 500" nummer 100

In februari 2007 verschijnt uw clubblad "DE 500" voor de honderdste keer. Een mijlpaal, een jubileum van formaat. Mooier kan het eigenlijk niet. De jaargang die met nummer 100 begint is ook het jaar dat we een halve eeuw Fiat Nuova 500 vieren! U mag dan ook deze keer een bijzonder clubblad verwachten dat toch vertrouwd is. We gaan niet over de 80 pagina's heen en we doen ook geen gekke dingen met de vormgeving, we houden het allemaal herkenbaar met ons clubgeel. Toch doen we deze ene keer binnenin iets extra's. In clubblad 100 hebben we onder meer aandacht voor de voorgaande nummers, voor een bijzondere Steyr-Puch, voor een actuele film en we hebben ook een zeer uitgebreide en mooie 'Kleiner dan klein' voor u. Om nummer 100 te vieren hebben we bijvoorbeeld besloten alle kleurenfoto's ook echt in kleur te plaatsen. Want het honderdste nummer moet toch iets speciaals zijn, nietwaar?!

Als gebruikelijk geven we hieronder de inhoud van het clubblad weer zoals deze ook in het 'peilstokje' te zien is.

Oh ja voor we het vergeten. Er is in de volgende edities weer ruimte voor commerciële adverteerders.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 100 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Uitnodiging AL
Evenementenkalender
Voorkeuring
Tussengas
500 woorden van....
Verre neef
100 keer De 500!
Register
De 500 Shop
Corrosiespook (2)
Kleiner dan klein
500 woorden van....
Knalpotjes
Luigi
Groot versus klein
Van de TC
Tutti Frutti
Leden helpen leden


"De 500" nummer 99
"Fiat 500 wants you" staat er als titel te lezen in de bijdrage die ons clubbestuur bij monde van Henk Gijzen aan de lezer meegeeft. De boodschap is duidelijk. Niet alleen de tot meest sexy uitgeroepen auto - onze Fiat 500 - vraagt om aandacht, de club zelf ook. Wat verder in het nieuwe clubblad is de vertaling van wat de voorzitter neerlegt met de titel "De club zoekt......." gedaan. Wat de club zoekt kunt u gaan lezen in het clublad op pagina 39.
We zijn weer op weg naar het einde van het jaar, de dagen worden korter en misschien hebt u nu wel weer wat meer tijd om het clubblad te lezen. Lezen over het feestelijke jaarevenement en die andere clubmeetings die elk clubjaar weer tot een feest maken. Het duurt nog wel even voordat het blad er is. Eerst komen we elkaar nog tegen op een dit jaar later gepland Auto Moto Italia in Houten en komt Sinterklaas nog in ons land. Maar zoals het er nu uitziet valt het negenennegenstigste clubblad ruim voor pakjesavond bij u op de deurmat.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 99 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Eindeloos
Polderen traditie?
Tot bezinning gekomen
Club op klompen
Fiat verdriet
De bijrijder
Zwart op Wit
De club zoekt.....
Knalpotjes
Corrosiespook
Tussengas
De 500 Shop
Tussengas
Per tifosi
Tutti Frutti
In memoriam
Postbus 500
Van de TC
Leden helpen leden


“DE 500” 98 – augustus 2006
Het is volop zomer als het augustusnummer 2006 in de maak is. Een vakantiegevoel maakt zich van de redactie meester. Heel ontspannen wordt weer een nieuwe editie van “de 500” in elkaar gezet. Ontspannen, want er is voldoende materiaal en ruim de tijd om maar liefst een 80 pagina dik nummer uit te brengen. We lezen diverse verslagen van evenementen en andere gebeurtenissen met en rondom de Fiat 500. We maken een selectie uit de vele leuke foto’s – Allemaal dank voor het opsturen!-. Het mooie weer en de diverse cabrio-500’s op de plaatjes inspireerden dit keer. We hebben geen last van de warmte, het past allemaal bij het vakantiegevoel.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 98 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Groeten uit Griekenland
De 500 Shop
Evenementenkalender
Fotoverslag Berghrit
Had Leopold het maar gedaan
Heeft u dat nou ook?
Henny van der Lee trofee
In olympische dienst
Knalpotjes
Leden helpen leden
Over Daklozen
Pasen te Chevetonge
Tweede Heiderally
Tussengas
Tutti Frutti
Visite ‘Down under’
Van de TC
Verslag ledenvergadering
Wegwijs in de club
Zwart op Wit


Clubblad 97
Als dit op de website verschijnt heeft uw redactie de drukproeven van het nieuwe clubblad alweer bekeken en beoordeeld. Het lijkt niet zo, maar dat is voor hun doen erg laat. De 'doorlooptijd' van het clubblad is altijd lang omdat het werk altijd als vrijetijdsbesteding gedaan wordt. In de week van 22 mei gaat het blad in druk. Als de inkt droog is worden de ongeveer 3000 clubbladen uiteindelijk in een enveloppe gestoken. Dan duurt het ook weer een aantal dagen voor de volgende fase is afgerond. Het gezelligst is het adresetiketten plakken dat een ploegje clubleden altijd doet ten huize van de hoofdredacteur.
Het zou nu zomaar eens kunnen dat clubblad 97 – het meinummer – pas in juni bij u op de mat valt. In dit gevarieerde nummer stellen in elk geval een nieuwe penningmeester en nieuwe clubshopkeepers zich aan u voor. Voor de rest van de inhoud kijk even hieronder naar “het peistokje” en laat u verrassen.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 97 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Tussengas – penningmeester
Droom van Italië
Tweemaal Lelystad
Over kunst en kunstig (2)
Kleiner dan klein
Tussengas
Knalpotjes
De 500 Shop
Gek van/door je hobby
Tussengas
Tutti Frutti
Zwart op wit
Tussengas
Postbus 500
Van de TC
Leden helpen leden


Clubblad 96
Elke keer als er in Turijn een Nederlandse olympische medaille werd gewonnen kon je bij het tv-programma van Mart Smeets een Italiaanse Fiat 500 zien optreden met de winnaar. Een mooiere promotie voor onze hobbyauto kun je haast niet hebben. Ons nieuwste clubblad besteed geen aandacht aan de olympische spelen, wij houden het in nummer 96 bij aandacht voor onze eigen evenementen. Verder natuurlijk enkele vaste rubrieken en dankzij de clubkalender hadden we genoeg materiaal om een artikel over beschilderde Fiats 500 voor u te maken. Uit de voorraad van door veel leden gestuurde Fiat 500 kunst kunnen we waarschijnlijk zelfs nog wel eens putten. Voor een bijzondere 500- carrosserie is in clubblad 96 ook een aantal pagina's gereserveerd. Aanleiding is de oprichting van het Vignale Gamine register.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 96 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Agenda ledenvergadering
Evenenmentenkalender
Lumineus evenement
Zolder 9 oktober j.l.
Techniek voor Meiden
In 't Mecc
Tussengas
Vignale Gamine Nederland
Knalpotjes
De 500 Shop
Wat is nou pech?
Tutti Frutti
Over kunst en kunstig
Postbus 500
Lovestory
Van de TC
Leden helpen Leden


Clubblad 95
Het grootste gedeelte van clubblad 95 is ingenomen door de verhalen en het fotomateriaal van het Lustrum in Vinkeloord. Maar dat niet alleen, sommige leden zullen een bepaald item met weemoed en misschien de gedachte "goh, da's lang geleden...." bekijken.
Behalve het lustrum-gebeuren en andere verhalen, kunt u zich onder meer in deze editie buigen over een kerstpuzzel, gemaakt door een professionele puzzelmaker. De meeste vaste rubrieken treft u ook weer aan zoals bijvoorbeeld de Achteruitkijkspiegel. Auteur Frans van der Zee heeft zich deze keer laten inspireren door de feestmaand december.
Kortom, u komt de feestdagen wel door met het nagenieten van 2005 en het verheugen op de evenementen van 2006.

Het "Peilstokje" hieronder geeft aan waarmee DE 500 95 gevuld is:
Redactioneel
Bestuurdersplaats
Evenementenkalender
Jaarevenement 25
Vestingrit
Heiderallywinnaars
Tussengas
Knalpotjes
De 500 Shop
Achteruitkijkspiegel
Clubhistorie
Van de TC
Tutti Frutti
FEHAC
Jubileumpuzzel
Echt verbonden
Leden helpen leden


Clubblad 94
Clubblad 94 is eigenlijk een soort jubileumnummer, want het 10 pagina's tellende hoofdartikel gaat over 25 jaar Clubhistorie. Lidwina Verduin putte uit ons clubarchief en viste er een enkele leuke anekdote uit. Zij gaat in het artikel aan de hand van de diverse activiteiten en werkgroepen van onze club in vogelvlucht door de kwart eeuw heen.
In het clubblad kan verder onder andere het verslag van de 26e algemene ledenvergadering gelezen worden en in de rubriek Zwart op Wit kan ieder weer zien welk clublid we in de media tegenkwamen vanwege de Fiat.
Nummer 94 valt vooral op door de vele verslagen van de geslaagde clubdagen die 2005 al heeft gehad en is daarmee weer een behoorlijk aantal pagina's dikker dan het vorige kwartaalblad. De redactie heeft door de veelheid van verslagen zelfs een aantal bijdragen bewerkt en samengevoegd.

Het Peilstokje van Clubblad 94:
Redactioneel
Bestuurdersplaats / alv
Evenementenkalender
Vanderleetrofee voor D
Vergadering en meer
Doesburg internationaal
De .....drieluik
Heel Kennemerland door
Knalpotjes
De 500 Shop
25 jaar clubhistorie
Tussengas
Zwart op Wit
Italia á Zandvoort
De overall aan
Rallyverslag
Tutti Frutti
Ticket to ride
Van de TC
Leden helpen leden


Het peilstokje van Clubblad 93:

 • Redactioneel
 • Bestuurdersplaats
 • Evenementenkalender
 • Onderdelenbeurs in beeld
 • De Rijssense Paasrit
 • Fiat 526
 • PBH Zuidlaren
 • Clubintroductie
 • ABC Rally met 500
 • Knalpotjes
 • Achteruitkijkspiegel
 • Tussengas
 • De 500 Shop
 • Tutti Frutti
 • Lifestyle
 • Postbus 500
 • Modelautofanaten
 • Tussengas
 • Van de TC
 • Leden helpen leden

We nemen een greep uit de inhoud: Natuurlijk treft u in dit clubblad het inschrijfformulier voor het jubileumevenement aan. Ook het redactioneel is deze keer opgehangen aan het feit dat “De Club van 500” inmiddels haar 25e verjaardag viert. Bijzonder is dat wel, ook bijzonder is dat de inmiddels vertrouwde rubrieken “Zwart op wit” en “Kleiner dan klein” niet in dit clubblad staan. We hebben echter een artikel waarin de twee genoemde onderwerpen mooi samen komen. 25 jaar geleden hadden we al een modelautofanaat, nu zijn ze er nog steeds... Lees het artikel Modelautofanaten.

In geen enkele “DE 500” ontbreken de belevenissen van onze leden tijdens clubdagen en andere evenementen, bovendien geeft “De Boer” in zijn column met de titel ‘Lyfestyle’ prachtig weer wat ons allen al een kwart eeuw bezielt.

De “Achteruitkijkspiegel” gunt ons een blik in de ontwikkelhistorie van onze Fiat 500. Het wordt u deze keer aangeboden door Lidwina Verduin die daarvoor in het Clubarchief heeft gespit.