Colofon website Fiat 500 club

Webmaster
Gordon Cornelissens (7677)


Homepage ontwerper
Michiel Verkoijen (7482)


Bestuursleden kunt u bereiken via hun persoonlijke pagina
Voorzitter: Johan vd Goot 
Secretaris / Ledenadministratie: Stephan Garthoff
Penningmeester: Karin Verdurmen
Evenementencoördinatie: Mischa van Zijl
Algemeen bestuurslid: Joey d'Hulst

Clubblad De 500
Redactie clubblad: email

Clubarchief
Het clubarchief is gevestigd in de werkplaats bij Tom de With in Hilversum. De archiefbeheerder is Mischa van Zijl: email
Mocht u interessante spullen hebben voor het archief dan horen we dat graag.

Statistieken
De statistieken van deze homepage
worden bijgehouden door Nedstat.

Homepage adres
www.fiat500club.nl

E-mail adres
secretariaat
webmaster
Technische Commissie

Het clublogo "de club van 500" is een geregistreerd beeldmerk. Lees hier meer over.