Colofon website Fiat 500 club

Webmaster
Gordon Cornelissens (7677)


Homepage ontwerper
Michiel Verkoijen (7482)


Bestuursleden kunt u bereiken via hun persoonlijke pagina
Voorzitter: Johan vd Goot 
Secretaris / Ledenadministratie: Rinse Wierda
Penningmeester: Karin Verdurmen
Evenementencoördinatie: Roland Korstanje
Webmaster:Gordon Cornelissens

Clubblad De 500
Redactie clubblad: email

Clubarchief
Er wordt op dit moment gezocht naar geschikte archiefruimte: email

Statistieken
De statistieken van deze homepage
worden bijgehouden door Nedstat.

Homepage adres
www.fiat500club.nl

E-mail adres
secretariaat
webmaster

Het clublogo "de club van 500" is een geregistreerd beeldmerk. Lees hier meer over.