Fiat 500 club Forum

Het forum is opgedeeld in drie rubrieken:

  1. Algemeen forum
  2. Evenementen forum
  3. Technisch forum

Klik hier om door te gaan naar de beginpagina van het forum

Op het forum zijn alle discussies mogelijk die betrekking hebben op de Fiat 500. Het forum is echter niet bedoeld voor discussies waarin personen en/of bedrijven worden geschaad, waarin overduidelijk reclame gemaakt wordt, of voor de verkoop van artikelen. De Fiat 500 club is echter geenszins verantwoordelijkheid voor eventuele uitspraken op het forum die van toepassing zouden kunnen zijn op voornoemde. Voor vragen of opmerkingen over het forum kunt u contact opnemen met Gordon Cornelissens.